Ana içeriğe atla

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

31 Mart 2020

Referans No: TR51/2020/COVID/COVID_KA

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan "COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı başlatmış bulunmaktadır. 

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir. 

Öncelikler

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

 •  Kamu Kurum ve kuruluşları
 •  Mahalli İdareler
 •  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • Birlikler, Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler,  Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • İşletmeler       

Önemli Not

Bu program kapsamında kar amacı güden kurum ve kuruluşlar (işletmeler ve kar amacı güden kooperatifler)  KAYS üzerinde TR51/2020/COVID_KA referans numaralı programa; kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ise TR51/2020/COVID referans numaralı programa başvurmalıdır.

Bütçe

 • Toplam Bütçe: 15.000.000 TL

Destek Tutarı

 • Asgari Tutar: 200.000 TL
 • Azami Tutar: 1.500.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin:    %25-%100
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin:           %25-%75

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS)        :   30/04/2020   Saat 17:00
 • Taahhütname Son Tarihi           :   30/04/2020   Saat 23:50