Ana içeriğe atla

Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Türkiye’de Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Doğa Tarihi Müzelerinin Tarihsel Süreci Paneli

12 Şubat 2024

Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM) arasındaki "Ankara'da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri" iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen panel 9 Şubat 2024 tarihinde Biyosfer Müzede gerçekleştirildi. 

Panelde sırasıyla; Biyosfer Müze Müdürü Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Vali Yardımcısı Harun Kaya açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalarda biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve buna yönelik farkındalık artışı sağlanmasının önemine değinildi. Bu alandaki çalışmaların, tarımın biyoçeşitliliğe olan etkilerini anlamak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre bırakmak için hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Protokol kapsamında yürütülen “Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk” odaklı etkinliklerin, taraflarının oluşturduğu sinerji ile sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet etmek için iyi bir başlangıç olduğu değerlendirildi.

Panel Programı

Panelde, biyoloji biliminin tarihsel gelişimi, biyoçeşitlilik araştırmalarına yeni yaklaşımları ve doğa tarihi müzeciliğinin geleceği gibi konular alanında uzman bilim insanları tarafından tartışıldı.

Panel konuları; Türkiye Cumhuriyeti’nde Biyoloji Biliminin Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de Cumhuriyet’in 100 Yılında Floristik Botaniğin Gelişmesi, Cumhuriyet Dönemi Faunistik Çalışmaların Tarihsel Süreci, Türkiye Cumhuriyeti’nde Zirai Mücadelenin Yüzyılı, Omurgalı Faunamızdaki Tarihsel Gelişmeler, Resimli Türkiye Florası, Bitki Genetik Kaynaklarımız ve Küresel Isınma Karşısında Kurak Alan Bitkilerinin Önemi: Ankara ve Çevresinden Örnekler, Biyoçeşitlilik Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar, Doğa Tarihi Müzeciliğinin Geleceği: Berlin Doğa Tarihi Müzesi Örneği olarak sıralandı. Panelin Ankara'da sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturması amaçlanıyor.