Ana içeriğe atla

Dış Ticaret Mentorluk Programı- 2023 Başlıyor

3 Mart 2023

Ajansımızın Ankara’nın tüm ilçelerinde dış ticaret hacminin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedefine katkı sağlamak adına tasarladığı ve 2023 yılı süresince yürüteceği Dış Ticaret Mentorluk Programı açıldı. Program ile Ankara’da yerleşik mal ve hizmet üreticilerinin ürünlerinin uluslararası pazarlara ilk kez ihracı, mevcut ihracat tutarlarının artırılması ve/veya yeni pazarlara giriş sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Program süresince uygun görülen şirketlerin kurumsal ihtiyaçlarının analizi ve potansiyel alıcı istihbaratının yapılması sağlanacak, bunun yanı sıra dağıtım kanalları, temsilcilik, ofis/mağaza/depo açma, markalaşma, marka, şirket satın alma ve/veya birleşme yöntemleri ile şirketlerin uluslararasılaşması için eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentorluk hizmeti sunulacaktır.

Programın İçeriği

Program kapsamında yürütülecek ve 6 ay içinde tamamlanması öngörülen başlıca faaliyetler aşağıdaki örnek tabloda özetlenmiştir. Her bir modülün ayrıntılı açıklaması programın ekinde yer almaktadır.

     

AYLAR

   

Açıklama

1

2

3

4

5

6

Aşama 1: Mevcut Durum

Modül 1

Mevcut Durum Analizinin Yapılması

 

 

 

 

 

 

Aşama 2: İhtiyaç Analizi

Modül 1

İhtiyaç Analizi Raporunun Hazırlanması (SWOT, GAP, PEST, vb Analizleri)

 

 

 

 

 

 

Modül 2

Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi ve Eylem Programlarının Hazırlanması

 

 

 

 

 

 

Modül 3

Şirketlerin Ürünleri İçin Gerekli Test ve Sertifikasyon İhtiyaçlarının Tespiti ve Sertifikasyon Süreçleri İçin Yol Haritalarının Çıkarılması

 

 

 

 

 

 

Aşama 3: Dış Ticaret

Modül 1

Dış Ticaret Departmanının Kurulması Sürecinde Danışmanlık ve Eğitimlerin Firma Ziyaretlerinde Gerçekleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

Modül 2

Hedef Pazarların ve Pazara Giriş Maliyetlerinin Tespiti

 

 

 

 

 

 

Aşama 4: Ticari İstihbarat

Modül 1

Ticari İstihbarat ve Potansiyel Alıcıların Listelenmesi ve Şirketlerin Gerçekleştireceği İlk İhracat Süreçlerine Destek Verilmesi

 

 

 

 

 

 

Programa katılan şirketlerin süreç içinde hangi aşamadan başlayıp hangi modüllerin işletmelere uygulanacağı hususu işletme ile birlikte yapılacak olan görüşmelerden sonra belirlenecek olup her bir işletme için yukarıdaki örnek tabloda yer alan plan oluşturulacaktır.

Program sonunda işletmeler hem kurumsal kapasiteleri artırılarak dış ticaret süreçlerine uyumlu hale gelmiş olacak hem de ürünleri için ilk veya nitelikli ihracat deneyimine sahip olacaklardır.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Daha önce ihracat deneyimi olmayan ve ilk kez ihracat gerçekleştirmek isteyen işletmeler
 • Daha önce dış ticaret deneyimi olup da ihracat potansiyelini dilediği düzeyde ve pazarda değerlendirememiş işletmeler

Her iki durumda da kurumsal yapısını dış ticaret koşullarına uyumlu hale getirmeyi amaçlayan ve bu konuda çaba sarf etmeye açık olan Ankara’da kayıtlı işletmelerin programa başvurması beklenmektedir.

Takvim

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2023 (17:30)

2023 yılı sonuna kadar tüm işletmelerin programı tamamlaması hedeflenmektedir.

Başvuru

Programlara başvurular aşağıdaki linkte yer alan form doldurularak gerçekleştirilecektir.

https://forms.gle/aPRM7P2y39JU3Shf7

Değerlendirme

Sınırlı katılım öngörülen programda verimliliği sağlamak amacıyla katılan işletmelerle ile Ajans arasında, işletmelerin süreçlere aktif katılımlarını taahhüt ettiği bir sözleşme imzalanacaktır.

Düzenlenecek mentorluk programı ücretsiz olup kontenjanla (20 şirket) sınırlıdır. 

İletişim

Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ahmet Arvas (aarvas@ankaraka.org.tr)

Aşama ve Modüller

1.Aşama : Mevcut Durum Analizi

Metodoloji: Aşağıda maddeli liste olarak sunulan konu başlıklarını içeren matbu bir form hazırlanacak ve firmalarla yüz yüze görüşülerek doldurulacaktır.

Çıktı: 1. aşamanın çıktısı “Mevcut Durum Analiz Raporu” olacaktır.

Modül 1

 • Firma yerinde ziyaret edilerek yüz yüze görüşmeler ile;
 • Firmanın mevcut kurumsal yapısının analiz edilmesi ve dijital pazarlama ve kurumsal kimlik edinme stratejilerinin analizi,
 • Kuruluşun vizyon, misyon ve stratejilerinin analizi,
 • Organizasyon ve yönetim yapısının analizi (iş tanımları, yetkiler ve sorumlulukları),
 • Mevcut insan kaynakları analizi,
 • Satış-pazarlama sisteminin ve gereksinimlerinin analizi,
 • Finans-muhasebe sisteminin ve gereksinimlerinin analizi,
 • Teknik (üretim-ürün geliştirme) süreçlerinin analizi,
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin analizi,
 • Marka yönetimi süreçlerinin analizi,
 • Dijital pazarlama ve kurumsal kimlik çalışmalarının analizi,
 • Firmanın görünürlük, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin analizleri (sosyal medya hesapları oluşturulması, web sayfasının gözden geçirilmesi vb.)
 • E-ticaret imkanlarının analizi
 • Genel ekonomik ve ticari terimler ve dış ticaret bilgi/ilgi düzeyi analizi,
 • Üretilen ürün & hizmet Know-How seviye analizi,
 • Fikri ve sinai mülkiyet hakları bilgi düzeyi analizi,
 • Jeopolitik ve Jeoekonomik bilgiler önem analizi,

2.Aşama : İhtiyaç Analizi

Metodoloji: SWOT, GAP, PEST Tedarik/Değer Zinciri analizleri, GANTT,vb

Çıktı: 2. aşamanın çıktısı “İhtiyaç Analizi Raporu” ve “Stratejik Planlama, İş Planı ve Eylem Programları” olacaktır.

Modül 1

 • Çalışmada yer alan firmaların arka plan çalışmaları ve ihtiyaç analiz raporları hazırlanacak, çalışmalar ve süreç hakkında firmalara bilgi verilecektir.
 • Firmanın faaliyet gösterdiği sektörün alt sektörler ve kapsamda olan ürün grupları, üretim, tedarik ve maliyet unsurları mevcut sektör raporları üzerinden incelenecektir.
 • Firmaların proje yönetimi becerileri, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik konularında eksiklikleri analiz edilerek baştan uca proje yönetimi bakış açısı kazandırılacaktır.

Modül 2

 • Firmaların son 3 yıllık finansal tabloları incelenecek, şirketlerin kapasite kullanım oranları tespit edilecek ve gerek duyulması halinde mali durumlara ve ölçek ekonomisine uygun stratejiler belirlenecektir.
 • Stratejik pazarlama ve eylem programları hazırlanacaktır.
 • Devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
 • İhracatta riskten korunma yöntemleri ve alacak sigortaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
 • Eximbank, İhracatı Geliştirme A.Ş., KGF vb. kurumların ihracatın finansmanına yönelik destek unsurları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.
 • İhtiyaç halinde AR-GE, ÜR-GE, Tasarım Merkezi gibi temel öz kaynak artırıcı ve ihracatı geliştirici hedefler hakkında temel bilgiler kazandırılacaktır.
 • Uluslararası pazarlarda melek yatırım ağları, yöresel, kırsal ve kadın girişimci ile kooperatif vb gibi birlik yapılarının sağlayabileceği avantajlar detaylandırılacaktır.

Modül 3

 • Şirketlerin ürünleri için gerekli test ve sertifika ihtiyaçları tespit edilecektir,
 • Sertifikasyon süreçleri için yol haritaları çıkarılacaktır,
 • Sertifika başvuru süreçlerine destek verilecektir.

3.Aşama : Dış Ticaret

 Modül 1

 • Proje süresi boyunca ihracatta izlenebilir bir iş akış şeması hazırlanacak, ihracat için süreç yönetimi firmanın organizasyonunda işler hale getirilerek ihracat departmanı kurulması yönünde tavsiye verilecektir. (Verilecek olan destek, uygun ihracat elemanı istihdamına destek olma, dış ticaret iş süreçlerinin düzenlenmesine destek olma ve çalışanlara eğitim verme gibi destekleri kapsamaktadır)
 • Aşağıdaki konuları içeren dış ticaret eğitimi her firmaya özel ziyaret esnasında veya çevrimiçi olarak verilecektir. Eğitimin içeriği;
 •  Temel dış ticaret eğitimi verilecektir,
 • Gerçek olaylar/vakalar üzerinden akreditif okuma ve ihracat taleplerinde ödeme şekilleri değerlendirilecektir,
 • Masa başı pazar araştırması için gerekli veri kaynaklarının kullanımı ve çıktıları analiz edilecektir,
 • Ticari ve iletişim kanallarının istihbaratının sağlanması için eğitimler verilecektir.
 • Türk Parasını koruma kanununun dış ticaret süreçlerine etkileri, kur riski yönetimi temel metotları ve temel türev işlemler hakkında bilgiler verilecektir.

Modül 2

 • İhraç edilecek ürünün GTİP kodu tespit edilecektir,
 • Firmanın seçili ürünlerinin 12 haneli GTİP kodunun ilk 6 hanesi esas alınarak, ürünler için dünya ticaret dengesinin son 3 yıl arz- talep rakamlarına dayalı olarak en az 2 potansiyel alıcı ülke ve rakip ülkeler belirlenecek, rakamların nedenlerini ve sonuçlarını açıklayan yorumları yazılacak, grafikleri çizilecektir,
 • Hedef pazarların tespiti neticesinde pazarlama stratejileri belirlenecektir,
 • Tarife dışı engeller raporlanacaktır,

4.Aşama : Ticari İstihbarat

Modül 1

Ticari istihbarat ve potansiyel alıcıların listelenmesi ve şirketlerin gerçekleştireceği ilk ihracat süreçlerine destek verilecektir.

 • B2B ticari istihbarat portalları, ürün/GTIP bazlı alıcı istihbaratı sağlama kanalları ve yüklenicinin uluslararası bağlantıları kullanılarak potansiyel ithalatçı listesi çıkarılacaktır,
 • Potansiyel ithalatçı firmaların ve çalışanların iletişim bilgilerine ulaşılacaktır,
 • Firmaların ihracat birimlerinin mail adreslerine ulaşılacaktır,
 • Gelen geri dönüşler ve talepler olması durumunda firmaların ihracat birimlerine aktarılacaktır,
 • Şirketlerin görüşmeler sonucunda ilk kez ihracat yapma fırsatı bulması durumunda firmayla irtibat halinde gerekli iş ve işlemler koordine edilecektir, 
 • Şirketlerin ihracat işlemlerinde karşılaşabileceği bürokratik sorunların çözümü için danışmanlık verilecektir.