Ana içeriğe atla

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Personel Alım İlanı

14 Ekim 2022

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR63 Bölgesinin (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 2 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Hatay ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin herhangi birinde görevlendirilebilecektir.

 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

İlan Tarihi

14 Ekim 2022

Başvuru Tarihleri

3 Kasım - 15 Kasım 2022

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

18 Kasım 2022

Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.

Sınav Yeri

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Haraparası Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya, HATAY

Tel: (0326) 225 14 15, Faks: (0326) 225 14 52

E-mail: evin.emir@dogaka.gov.tr,      fatma.sunac@dogaka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www.dogaka.gov.tr

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr