Ana içeriğe atla

Faydalı Böcek Atım Dronu Projesi Tamamlandı

11 Mart 2024

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygulanan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen “Dron ile Bağda, Mısırda, Domateste ve Buğdayda Hastalık ve Zararlıların Belirlenmesi ile Faydalı Böcek Salımı Projesi”nin amacı özellikle üretim esnasında tarımda kimyasal mücadele alternatifi biyolojik mücadele yöntemleri kullanılarak pestisit tüketimini azaltmak ve katma değerli ürünler üretirken aynı zamanda ekosistem ve biyolojik çeşitliliği korumaktır.

Proje Ankara ilinde kırsal bölgelerin potansiyelini harekete geçirmek amacı ile meyve, sebze ve tahıl üretiminde Ar-Ge, inovasyon, tasarım, yayım ve pazarlama konularında örnekler sergilenerek ileri teknoloji kullanımı ve Ar-Ge/Ür-Ge entegrasyonunun geliştirilmesi yolu ile üretimin kalite ve miktarının artırılmasında biyolojik mücadele yönteminin kullanılmasını ve hastalıkların tespitini hedeflemektedir. Proje ile buğday, mısır, bağ ve domates alanlarında hastalık surveyleri ile hastalık tespitleri ve teşhisleri yapılmıştır. 
Proje Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Çelik Oğuz, Prof. Dr. Aziz Karakaya ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından yürütülmüştür.

Faydalı Böcek Atım Dronu Tarımda Kimyasal Kullanımını Azaltabilir

Ülkemiz biyolojik çeşitlilik ve biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin varlığı konusunda en zengin ülkelerden birisi durumundadır. Bu zengin çeşitliliği biyolojik mücadele uygulamalarında değerlendirerek pestisit tüketimini azaltmak ve katma değerli ürünler üretmek aynı zamanda ekosistem ve biyolojik çeşitliliği korumak büyük önem taşımaktadır.

Biyolojik mücadelenin yaygınlaşması için ülkemizde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Faydalı böcekler arazideki zararlı böcekleri yiyerek beslenmekte böylece kullanılan pestisit kullanımın azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 2023 yılında 8.760. 258 adet faydalı böcek salımı yapılmıştır. 

Proje kapsamında geliştirilen faydalı böcek atım dronuyla uygun aralıklarla, uygun mesafelerde faydalı böcekleri atabilecek bir mekanizasyon geliştirilmiş ve tarım zararlılarıyla mücadelede kimyasal kullanımına alternatif olan biyolojik yöntemlere katkı sunularak ilgili arazilerde surveyler yapılarak görülen hastalık ve zararlılar raporu oluşturulmuştur. Dron ile buğdayda sarı pas, bağda külleme ve mısırda ise rastık hastalığının tespiti üzerinde çalışılmış, dronun özellikle büyük arazilerde ya da içeri girilmesi zor olan tarlalarda hastalık tespiti açısından kullanım kolaylığı sağladığı görülmüştür. Drone ile 2 haftada bir uçuşlar gerçekleştirilerek ilgili alanlarda görüntülemeler yapılmış, entomolojik açıdan yüz milyonun üzerinde böcek üretilmiştir.