Genelkurmay Başkanlığı İle Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşması Gerçekleştirildi

21 Nisan 2022

Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları projesi katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılması, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesini arttırarak ithal ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması amacıyla yürütülmeye devam ediyor.

Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmasının 2022 yılında ikinci etkinliği Genelkurmay Başkanlığı ile gerçekleştirildi. Görüşmelerde, kuruluşun komutanları, mühendisleri ve satın alma görevlileri, Ankara’nın ileri teknoloji içeren yenilikçi projeleri ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı’nın genel yapısı, tedarik ve ürün geliştirme prosedürleri anlatıldıktan sonra firmalar tarafından ürünler ve özellikleri ile ilgili sunum yapıldı.  Etkinliğe 7 firma katılım sağlayarak ürün ve hizmetlerini anlattı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, bugüne kadar MAN, TAİ, Mitaş Poligon, Emniyet Genel Müdürlüğü, FNSS, Arçelik, BOTAŞ, Türk Telekom ve Türksat A.Ş. ile Yerli Tedarik ve İş Birliği Buluşmalarının gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda 190 firmaya söz konusu firmaların ihtiyacına yönelik yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli çözümlerini sunum yaparak tanıtma imkanı verildiğini belirtmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığı ile firmaların buluşturulduğu yerli tedarik ve işbirliği buluşması ile yenilikçi ve teknolojik ürünlere sahip firmaların ürün ve hizmetlerinin ticarileştirilmesinin sağlanacağını ve bu sayede yerlileştirme oranının artırılmasına katkıda bulunulacağını belirtmiştir.