İhale İlanı

4 Ekim 2022
Kurum Unvanı
S.S.Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Proje Referans No
TR51/21/KIRSALKOOP/0020
Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale Türü
Açık İhale Usulü
Açıklama

S.S.Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ankara Kalkınma Ajansı Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Ankara ili Ayaş ilçesi’de Ayaş Akkaya Kooperatifi Katma Değerli Ürünler ile Güçleniyor Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası
Akkaya Mah. Küme Evler B Kümesi No:61 Ayaş–Ankara adresinden veya https://www.akkayasalca.com/ internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 27/10/2022– Saat: 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; https://www.akkayasalca.com/ ve https://ankaraka.org.tr/
Ankara Kalkınma Ajansı’da yayınlanacaktır.

Teklifler, 27/10/2022 tarihinde, saat 14:15’de ve Akkaya Mah. Küme Evler B Kümesi No:61 Ayaş-Ankara adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.