İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Paneli

8 Eylül 2023

Ankara’da iklim değişikliğinin tarıma etkileri ve gıda güvenliği çalışmalarının ele alındığı ‘İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Paneli’ 7 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Çevrim içi bağlantı ile düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birimi uzmanlarından Dr. Coşkun Şerefoğlu gerçekleştirirken etkinlikte panelist olarak; Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) Fatma Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Vekili Dr. Burçak Yüksel ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden Dr. Korkut Gökhan Kurtar, Çiftçi Hüseyin İnce ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden Yüksek Ziraat Mühendisi Muhsin Avcı yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, iklim değişikliğinin ve etkilerinin Ajansın temel çalışma başlıklarından olduğunu vurguladı ve bu konuda farkındalığı artıracak çalışmaların titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

“Kamu ve Özel Sektör Koordinasyonu Sağlanmalı”

İki bölüm halinde düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde panelistler, iklim değişikliğine yönelik olarak çalıştıkları kurumlarda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaşırken, gıda güvenliği için kamu ile özel sektör arasında koordinasyonun önemine vurgu yaptılar. Bu başlıkta söz alan ve Polatlı’da çiftçilik faaliyetinde bulunan Hüseyin İnce, iklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede politika yapıcılar ile çiftçilerin iletişiminin önemine değindi.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi

Öte yandan, BM Gıda ve Tarım Örgütünden Fatma Güngör, iklim dostu tarım uygulamalarından bahsederek küçük çiftçilerin gelirinin artırılması gerektiğini söyledi. FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen, 'Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım' projesinin detaylarını katılımcılarla paylaşan Güngör, projenin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili yaklaşımını ortaya koyan Dr. Burçak Yüksel ise gıda sistemlerinin dayanıklılığının oluşturulması ve istikrarlı gıda arz zincirinin oluşturulması eylem planlarının hayata geçirileceğini kaydetti. Ayrıca, kurumlar arası bütünleşik ya da entegre erken uyarı sistemlerinin 2030 yılına kadar aktive edilmesi için programlar geliştirdiklerini bildirdi. Yüksel, bu kapsamda Ankara Kalkınma Ajansının çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığından bir diğer isim, Dr. Korkut Gökhan Kurtar, karbon ayak izinin olumsuz çevre etkilerinin azaltılması yönlü çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, yüksek teknolojili ürünlerin tarımda kullanımını sağlamak için 81 ilden çiftçi birlikleri ile çalıştıklarını bildirdi. Küçük ölçekli aile çiftçilerine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydeden Kurtar, bu amaçla akıllı tarım platformunu hayata geçireceklerini belirtti. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden Muhsin Avcı ise konuşmasında iklim değişikliği streslerine karşı dayanıklı türlerin çalışıldığını ve çiftçinin kullanımına sunulduğunu hatırlattı.

Panelin son bölümünde katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı ayrıca Ajansın; iklim değişikliği, gıda güvenliği, kentsel tarım ve döngüsel ekonomi başlıklarında çalışmalarının devam etmesine yönelik istek dile getirildi.