İlçe Kalkınma Gündemi Toplantıları

25 Ağustos 2023

Ankara’nın çevre ilçelerindeki saha tecrübesini güçlendirmek ve kırsal ilçelerin ihtiyaç ve potansiyellerinin yerel aktörlerle birlikte ele alınmasını sağlamak üzere “İlçe Kalkınma Gündemi Toplantıları” adıyla organize edilen görüşmelerin ikincisi 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Çevrim içi ortamda yapılan toplantıya çevre ilçelerdeki; kaymakamlık, belediye, milli eğitim sağlık, tarım ve orman müdürlükleri ile yüksek okul, ticaret ve ziraat odaları, yerel eylem grupları, tarım ve kredi kooperatifleri temsilcileri katıldı. Çevre ilçelerin ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin yerel aktörlerle birlikte ele alınmasını amaçlayan toplantıda, Kırsal Kalkınma Biriminin yürütmekte olduğu çevre ilçeler istihdam analizi, coğrafi işaretli ürünler ticarileştirme programı, kırsal turizm odaklı iş birliği çalışmaları ve dijital köy araştırması hakkında bilgi verildi. Bu konularda ilçe temsilcilerin görüşleri alındı.

Toplantının son bölümünde ilçelerin ihtiyaçları ve talepleri dinlendi, temsilcilerin ilçelere dair proje fikirleri alındı ve ilçelerde kapasite geliştirme ihtiyaçlarına yönelik öneriler dile getirildi. Görüşlerde, ilçe temsilcilerinin önemini vurguladığı talepler olarak; Avrupa Birliği projelerinin geliştirme süreçlerinde ek destek ihtiyacı, ilçe kurum personellerinin yenilikçi hizmet modülleri geliştirme süreçlerinde eğitim ihtiyacının olduğu ve bu yönde teknik destek programlarının açılması talebi, farklı ilçelerde gerçekleştirilen festivallerin organizasyonu ve tanıtımının daha etkin yapılabilmesi adına ilçeler arası bir kurul oluşturulması ihtiyacı öne çıkmaktadır.

Toplantı, Ajansın 2024 Çalışma Programına ilçelerden gelen talepleri de içeren faaliyetler eklenmesi açısından da faydalı olmuştur. İlçe kalkınma gündemi toplantıları katılımcıların da talebiyle düzenli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam edilecektir.