Ana içeriğe atla

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (2016)

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/İL_TEK

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Bölgeleri
 • Kümeler
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • İhracatçı Birlikleri

Öncelikler

 • Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
 • Öncelik 2:İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
 • Öncelik 3:Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi
 • Öncelik 4:İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe: 9.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı150.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25
Azami Destek Oranı%50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 11/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 18/03/2016 Saat 17:00

Başvuru Dokümanları

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 1 (bir) asıl halinde son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

KAYS-PFD Sistemi, 14 Ocak 2016 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Önemli Duyuru

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı, tekliflerin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.