Kültür, Sanat ve Tarihsel Varlık Odak Grup Toplantısı Gerçekleşti

2 Kasım 2022

Ankara Bölge Planı 2024-2028 hazırlık çalışmaları kapsamında “Kültür, Sanat ve Tarihsel Varlık” odak grup toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Ankara Bölge Planı 2024-2028 kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya kültür, sanat ve tarihsel varlık konularında çalışan dernekler ve bu alanlarda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar katılım sağlamıştır. Toplantıda, Ankara’daki kültür sanat faaliyetleri ile tarihsel varlık konularında alınacak tedbirleri belirlemek üzere katılım sağlayan  kurumların görüşleri alınarak, stratejiler  oluşturulmaya çalışılmıştır.

Toplantı, katılımcıları bilgilendirmeye yönelik hazırlanan kültür, sanat, tarihsel varlık ve Ankara Bölge Planları  konularında mevcut çalışmalar ve güncel verileri içeren bilgilendirme sunumu ile başlamıştır. Daha sonra karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap şeklinde tamamlanan toplantıda kültür, sanat ve tarihsel varlık konularında 2024-2028 Ankara Bölge Planı’na altlık oluşturulmuştur.