Ana içeriğe atla

Mal Alımı için İhale İlanı

14 Eylül 2020
Açıklama

Haymana Ticaret Borsası, Ankara Kalkınma Ajansı Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kayabaşı Mahallesi, Ali Hakbilir Caddesi No:2 Haymana/Ankara'da Tarımsal  Ürün Analiz Laboratuarının Etkinliğinin ve Teknolojisinin Geliştirilmesi Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhale kapsamında;

-1 Adet NIR Analiz Cihazı

- 1 Adet 5200 Nem ve Hektolitre Ölçüm Cihazı

alımı gerçekleştirilecektir.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kayabaşı Mahallesi, Ali Hakbilir Caddesi No:2Haymana/ANKARA adresinden veya www.ankaraka.org.tr, www.haymanaborsasi.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 30/09/2020 – 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.haymanaborsasi.org.tr  ve www.ankaraka.org.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 30/09/2020 tarihinde, saat 14:00'de ve, Kayabaşı Mahallesi, Ali Hakbilir Caddesi No:2 Haymana/ANKARA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

Ekler
Ek Boyut
HTB İHALE DOSYASI.doc 692.5 KB