Mekan Kalitesi ve Kentsel Sürdürülebilirlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

3 Kasım 2022

2024-2028 Ankara Bölge Planı paydaş çalışmaları kapsamında,  “Mekân Kalitesi ve Kentsel Sürdürülebilirlik” çalıştayı; merkezi ve yerel düzeydeki kamu kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerden 34 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantı, bilgilendirme sunumu ile başladı. Tüm katılımcılarla yapılan etkileşimli ön değerlendirme sonrasında, katılımcılar “Kent Kimliği, Mimari Doku ve Kentsel Dönüşüm”, “İklim Değişikliği, Kentsel Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik” ve “Kent Hakkı ve Erişilebilirlik” başlıklarında masa çalışmaları gerçekleştirdi. Masa çalışmalarında; her konu için vizyon, stratejik öncelikler, hedefler, hedeflerin performans göstergelerinin neler olabileceği değerlendirildi.

2024-2028 Bölge Planı paydaş çalışmalarının; güncel, sonuç odaklı, etkileşimli ve katılımcı nitelikte olması amaçlanmaktadır.