Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ağustos Ayı Başvuruları Açıldı

24 Ağustos 2022 10:00 - 24 Ağustos 2022 16:00

Ankara Kalkınma Ajansı, bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini artırarak hem Ajans mali destek hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan eğitim programı çevrimiçi olarak 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve mantıksal çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Ağustos ayında düzenlenecek eğitim başvurusu için, yukarıda yer alan "Katılmak İçin Başvur" sekmesinden ulaşılabilecek formun doldurulması gerekmektedir. Katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır. Toplantı katılım linki kayıt yaptıran katılımcıların e-posta adreslerine eğitimden bir gün önce iletilecektir.

   • Proje Döngüsü Yönetimi Mantığı,
  • Sorun Analizi,
  • Paydaş Analizi,
  • Hedef Analizi,
  • Strateji Analizi,
  • Mantıksal Çerçeve Matrisi,
  • Faaliyet Planı ve Bütçe Hazırlama,
  • Hibe Programları Başvuru Formları Tanıma