Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

10 Haziran 2022

Serhat Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri :


İlan Tarihi : 10/06/2022
Başvuru Tarihleri : 01/07/2022 – 12/07/2022
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi   : 21/07/2022
Sözlü Sınav Tarihleri  :  Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi   :  Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.
Sınav Yeri   : Serhat Kalkınma Ajansı
Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:69 Merkez, Kars
Tel:   (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04
E-mail: info@serka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres  :  www.serka.gov.tr
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr