Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön İnceleme Sonuçları

11 Nisan 2022

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olan 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için ön inceleme süreci tamamlanmıştır. Program kapsamında ön inceleme aşamasını geçen projeler;

 Yararlanıcı

Proje Adı

Halk Enerji Yatırımları Üretim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yeni Nesil Dijital Teknolojilerle Genç İstihdamı Artırma ve Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi Bir Kuluçka Merkezi Modeli

 

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi

Mesleki Teknik Eğitim Merkezi ve Palyatif Bakımda Ergonomik Sağlık Hizmetleri

 

Kahramankazan Efes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Talep ve Teknolojik Uygulamalı Mesleki Eğitim ve Staj Eğitimi Sonrası

İstihdam (TAMEP)"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

15-18 Yaş Roman Gençlerin Müzik Enstrümanı Kullanması Öğretilerek İstihdama Katılmalarını Sağlamak Projesi “Çal Romanım Çal Bir Daha”

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.