Ana içeriğe atla

Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı (2024)


Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini artırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.

Toplam bütçesi 3.000.000,00 TL olan 2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı’nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi, bu ilanın sonuna eklenmiş olan Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Program Referans No: TR51/24/SOS_TD

Programın Amacı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, “2024-2026 Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesi ve artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2024-2026 yıllarında uygulanacak Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncelik 1: Kadın ve genç istihdamını artırmak üzere meslek kazandırma eğitim ve danışmanlık programlarının düzenlenmesi

Öncelik 2: Kadın girişimcilerin finansmana ve pazara erişimini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sunulması

Öncelik 3: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri 

Öncelik 4: Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Danışmanlık sağlama

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile Teknoloji geliştirme Bölgeleri, 
 • Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler(İşletmeler sadece istihdam garantili mesleki eğitim programları kapsamında desteklenebileceklerdir)

Program Bütçesi

2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programıbütçesi 3.000.000,00 TL'dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

Eğitim için azami bütçe 150.000* TL (KDV dâhil)

Danışmanlık için azami bütçe 250.000 TL (KDV dâhil)

*İstihdam garantili eğitim programlarında bütçe 250.000 TL’ye kadar çıkabilecektir.

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 6(altı) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

Programın yıl içindeki son ‘Taahhütname’ teslimi/e-imza tarihi: 31.10.2024 Saat: 17.00

Başvuru Dönemleri*

DönemlerSon Başvuru Tarihi
Nisan30.04.2024
Mayıs – Haziran28.06.2024
Temmuz – Ağustos29.08.2024
Eylül – Ekim31.10.2024

*NOT: Proje başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için KAYS sistemi üzerinde oluşturulan ‘Taahhütname’nin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, KAYS sistemi üzerinde oluşturulan taahhütnamenin ilgili dönemler için belirtilen son tarihe kadar başvuru sahibi yetkilisi tarafından elektronik ortamda imzalanması ya da taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Ajansa yapılacak proje başvuruları için 2024 yılında internet üzerinden en son elektronik başvuru tarihi 31.10.2024, saat 17.00’dir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri web sitemizden takip edebilirsiniz.

Sorularınız için: skb@ankaraka.org.tr