Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (2016)

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

Referans: TR51/15/SÜR_KA1/SÜR_KA2

(SÜR_KA1 – Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin)
(SÜR_KA2 – Kâr Amacı Güden Kurumlar İçin)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da İlgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Birlik ve Kooperatifler

Öncelikler

 • Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 3:Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)

Bütçe

Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

 Kâr Amacı GütmeyenKâr Amacı Güden
Asgari Destek Tutarı75.000 TL75.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25%25
Azami Destek Oranı%90%50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saat 17:00

Başvuru Dokümanları

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 1 (bir) asıl halinde son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

KAYS-PFD Sistemi, 14 Ocak 2016 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Önemli Duyuru

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı, tekliflerin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.