Tarım-Gıda Teknoloji Girişimciliği Odak Grup Toplantısı Gerçekleşti

27 Ekim 2022

Ankara Bölge Planı 2024-2028 hazırlık çalışmaları kapsamında “Tarım-Gıda Sektörü Teknoloji Girişimciliği” odak grup toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Ajansımız tarafından çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya   Ankara Bölge Planı 2024-2028 kapsamında teknokentlerde tarım-gıda konusunda çalışan start up’lar ve bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlar katılım sağlamıştır. Toplantıda, tarım-gıda ekosisteminin geliştirilmesi konusunda firmaların ve kurumların görüşleri alınarak, ekosistemi geliştirmeye yönelik eylemler üzerinde durulmuştur.