Tarım ve Gıdada Teknolojik Projeler Ajans Desteğiyle Hayata Geçiyor

27 Nisan 2022

Ankara’da tarımsal üretimde ve gıda sanayisinde teknoloji kullanımını artıracak projeler için imzalar atıldı.

Ankara Ticaret Borsasının “ATB ile Doğru Analiz Güvenilir Gıda”, Polatlı Ticaret Borsasının “Kırsal Alanda Tarımsal Üretim Çeşitliliği Teknolojik Yatırımlarla Artıyor” ile Polatlı Ziraat Odasının “Polatlı Arazileri ZİHA ile İlaçlanıyor Projesi” ve Sincan Ziraat Odasının “Sincan İlçesi ZİHA ile Modern Tarım Uygulamaları” projeleri için sözleşmeler imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansının 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile desteklenen projelerin tarımda teknoloji kullanımını, rekolte artışını ve güvenilir gıdaya erişimi sağlaması hedefleniyor. Beypazarı Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin “Teknolojimiz Yerli ve Milli, Güneş Enerjisi Bostancılarımız İçin Çok Değerli” başlıklı projesinde ise kooperatifin ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santrali kurulacak. Beypazarı ve çevresinden 584 üyesi bulunan kooperatif yılda 172 bin ton sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor. Proje ile ayrıca gıda güvenliği yönetim sistemlerine yönelik eğitimler ve belgelendirme çalışmaları yürütülecek.  Şereflikoçhisar Ziraat Odasının Tohum Eleme Tesisi Modernizasyonu Projesi ile de tahıl üretiminde artış hedefleniyor. Tesis, Anadolu’nun tahıl ambarı olan Şereflikoçhisar’da 9 bin çiftçiye ve 100 firmaya hizmet veriyor.

Ticaret Borsalarına Destek

Ankara Ticaret Borsası tarafından yürütülecek “ATB ile Doğru Analiz Güvenilir Gıda” projesi ile tam donanımlı bir gıda analiz laboratuvarı kurulacak. Uluslararası geçerliliği olacak laboratuvarda iç pazar yanı sıra ihracata yönelik tarımsal ürünlerin analizleri gerçekleştirilebilecek. “Kırsal Alanda Tarımsal Üretim Çeşitliliği Teknolojik Yatırımlarla Artıyor” projesinde ise Polatlı Ticaret Borsası bünyesindeki gıda laboratuvarının modernizasyonu gerçekleştirilecek. Projenin Ankara’nın tahıl ambarı olan Polatlı’da kapasite artışını sağlaması amaçlanıyor.

İHA’lar Tarlada  

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği, Polatlı Ziraat Odası ile Sincan Ziraat Odası tarafından yürütülecek iki proje ile insansız hava araçları tarımda kullanılacak. Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) olarak adlandırılan sistemler tarımda ilaçlamayı etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Tarladaki ürüne zarar vermeden, gerekli ve yeterli dozda uygulanan kontrollü ilaçlama ile ürün, insan ve çevre sağlığı korunmuş oluyor. Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile desteklenmesi uygun bulunan altı projenin Ankara’da tarımsal üretimde artışı ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırması bekleniyor.