Ana içeriğe atla

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı İlanı

9 Kasım 2021

TechAnkara Proje Pazarı pandemi şartları nedeniyle yeniden tasarlanarak dijital hale getirilmiş ve yenilikçi bir yaklaşımla paya dayalı kitle fonlaması yöntemiyle TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programına dönüştürülmüştür.

Toplam bütçesi 10.000.000 TL olan TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı için başvurular https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/2021-2022-techankara-dijital-proje-pazari-ticarilestirme-programi_43.html internet adresinden alınmaktadır. 2022 yılı sonuna kadar başvurulara açık olacak TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı ile teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimlere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından üç aşamalı bir destek süreci uygulanacaktır.  

  1. Mentor Desteği
  2. Ürün Doğrulama Desteği
  3. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Desteği
  1. Mentor Desteği: Başvuruları uygun bulunan girişimciler ilk aşamada Ajansın halihazırda yürütmekte olduğu Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programındaki mentor havuzundan ihtiyaç duydukları konularda deneyim sahibi kişilerle eşleştirilerek ücretsiz mentor desteği alması sağlanacaktır.
  2. Ürün Doğrulama Desteği: Programa kabul edilen girişimcilerin ticarileştirmeyi hedefledikleri teknoloji tabanlı ürünlerin (yazılım dahil) sahip oldukları teknik özellikleri belgeleyebilmelerine imkan sağlamak amacıyla Ajans’ın belirleyeceği usullere göre yaptırılacak testlerinin maliyetleri Ajans tarafından karşılanacaktır. Program süresi boyunca her bir girişimci için ürün doğrulama desteği üst limiti 100.000 TL olacaktır.
  3. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Desteği: Yapılan testler sonunda ürün doğrulama aşamasını geçen girişimcilerin ticarileşmek ve/veya ölçeklenmek için ihtiyaç duydukları finansmanın bir kısmını Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemi ile temin etmelerine imkân sağlamak üzere girişimcilere; SPK tarafından yetkilendirilerek listeye alınmış bir kitle fonlama platformu üzerinden, paylarının bir kısmını yatırımcılara arz edebilmeleri için destek verilecektir. Program kapsamında ilgili süreçleri tamamlayarak paya dayalı kitle fonlaması kampanyası başlatabilen girişimciler için yetkili platformun girişimciden talep edeceği listeleme ücreti bedeli (3.000 TL’yi geçmemek üzere) Ajans tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Ajans programa kabul edilen ve paya dayalı kitle fonlaması kampanyası başlatan girişimcinin kampanyasına Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 200.000 TL tutarında yatırım yaptığı takdirde 100.000 TL tutarında destek sağlayarak Girişim Şirketinden (Anonim Şirket) pay alacaktır. Ajans, Girişim Şirketi’nden pay alımını Girişim Sermayesi Yatırım Fonları üzerinden gerçekleştirecektir.

Programın Öncelikleri: Girişimcilerin başvuru aşamasındaki projeleri, en az bu önceliklerden biriyle uyumlu olması gerekmektedir.

  • Ticarileşen teknolojik ürün sayısının artışına katkı sağlamak
  • Girişimciler için uygun ekosistemi oluşturarak yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekebilmek ve kitlesel fonlama ile kolay fonlama imkânı sunmak

Başvuru Sahibi: Teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan gerçek kişiler veya şirketler

(Gerçek kişiler, limited şirketler ve anonim şirketler programa başvuru yapılabilecektir. Ancak paya dayalı kitle fonlama kampanyasının başarılı olması durumunda ilgili mevzuat gereği gerçek kişilerin kuracakları anonim şirketlerin ve hali hazırda kurulmuş olan anonim şirketlerin merkezinin, şubesinin veya irtibat ofisinin Ankara’da olacağına ilişkin taahhütname alınacaktır. Benzer şekilde, şirket merkezi Ankara dışında bulunan limited şirketler de programa başvuru yapabilecek ve paya dayalı kitle fonlama kampanyasının başarılı olması durumunda ilgili mevzuat gereği anonim şirkete dönüşen bu şirketlerin Ankara’da şube veya irtibat ofisi açacaklarına ilişkin taahhütname alınacaktır.)

Başvuru:

Program başvuruları, TechAnkara Girişim Portalı (https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/2021-2022-techankara-dijital-proje-pazari-ticarilestirme-programi_43.html) üzerinden alınacaktır.

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı Mentor Başvurusu İçin: https://girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/mentoring

Programa başvurular 31.12.2022 saat 23:59’a kadar yapılabilecektir.

Sorularınız için Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni arayabilir (03123100300) veya tapp@ankaraka.org.tr e-posta adresine sorularınızı yönlendirebilirsiniz.

Not: 2022 yılının ikinci yarısında TechAnkara Proje Pazarının onuncusu pandemi koşulları elverdiği takdirde fiziki ortamda da gerçekleştirilecektir. 2021 yılı içerisinde ve 2022 yılı ilk 5 ayı içerisinde TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programında alınan proje başvuruları değerlendirilecek ve değerlendirmeler sonucu ilk 100 proje belirlenecektir. Bu kapsamda teknoloji tabanlı yenilikçi projeleri olan girişimcilere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından TechAnkara Proje Pazarında fuar alanı ve stant hizmetleri tahsis edilecektir. Etkinlikte ilk 100’e giren girişimcilerin özel şirketler, melek yatırımcılar ve yatırım fonları, ölçeklenmiş girişimciler, sosyal girişim destek mekanizmaları, kamu kurumları ile bir araya gelmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Etkinlikte ilk 100 proje içinden seçilen 10 proje sahibi, yatırımcılardan ve paydaş şirket yöneticilerinden oluşan değerlendiricilere yatırımcı sunumlarını gerçekleştirilecektir. Jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde finale kalan proje sahiplerine çeşitli ödüller verilecektir.