Ana içeriğe atla

Teknoloji Habitatı 2020 Programı (2020)

Ankara Kalkınma Ajansı, 2020 Yılı Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı (Teknoloji Habitatı 2020 Programı) kapsamında aşağıda belirtildiği şekilde destek kullandıracaktır.

Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı - Teknoloji Habitatı 2020 Programı

Referans: TR51/20/TH

Öncelik: Mikrodenetleyici (MCU), mikroişlemci (MPU) ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Bu destek kapsamında, aşağıdaki kriterleri sağlayan, kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilecektir. Başvurular her ortağın işin belli bir bölümünü üstlenmesi yoluyla, başvuru sahibi önderliğinde bir konsorsiyum kurularak da yapılabilir.

Kurum ve/veya kuruluşun yasal statüsüne ilişkin kriterler:

* Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

* Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin Ankara’da bulunması,

* Ajansın faaliyet gösterdiği Ankara’da kayıtlı olmaması durumunda, sözleşme tarihinde Ankara’da şubesini açmış olması ve başvuru dokümanının destekleyici belgeler bölümünde şube açacağına dair taahhütname vermesi,

* Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Kurum ve/veya kuruluşun finansal durumuna ilişkin kriterler:

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yılda MCU veya MPU tasarımı veya üretimi; tasarlanan veya üretilen MCU veya MPU’nun bir baskı devre kartı üzerine entegrasyonu; çevre birimlerin (GPS, 2G modülü, Wifi modülü, evb.) tasarım veya üretimi veya entegrasyonu; MCU veya MPU’nun bileşenlerinin tasarlanması veya üretimi; tümdevre tasarımı veya üretimi konularında, proje başvurusunda teklif edilen toplam proje bütçesinin en az %20’si kadar iş bitirmesine sahip olmak (iş bitirme belgeleri destekleyici belgeler bölümünde ibraz edilecektir),

Başvuru tarihi itibarıyla son 3 yılda teklif edilen toplam proje bütçesinin en az %25’i kadar ciro yapmış olmak (kanıt dokümanları destekleyici belgeler bölümünde ibraz edilecektir),

Kurum ve/veya kuruluşun başvurusunda beyan ettiği ortaklık yapısına ilişkin kriterler:

* Elektrik ve elektronik, bilgisayar, makine mühendisliği vb. bölümleri olan ve Ankara’da yer alan, devlet veya vakıf olması fark etmeksizin en az bir üniversite ile ortak olarak projeye başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. (başvuru sahibi bir üniversite ise, ayrıca bir üniversite ortaklığı zorunlu değildir).

Destek Oranı:

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%100

Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%75

*Çağrı kapsamında bir bütçe kısıtı bulunmamakla birlikte yalnız bir proje desteklenecektir. Değerlendirme, en düşük bütçeye teknik ve metodolojik olarak en kaliteli proje teklifi veren başvuru sahibinin kazanması esasına dayanmaktadır. Puanlama, teknik ve metodoloji bölümünden alınan puanın %70’i, bütçe ve finans bölümünden alınan puanın %30’u şeklinde olacak, en yüksek puan alan başvuru sahibi desteklenmeye hak kazanacaktır.

Başvuru:

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 06 Kasım 2020 Saat: 17:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 13 Kasım 2020 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri:

Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri