Ana içeriğe atla

Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı (2021)

2021 Yılı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı bütçesi Ajansımız Yönetim Kurulu kararıyla 15 milyon TL’den 30 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Ayrıca, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı için KAYS üzerinden son başvuru tarihi 14 Ekim 2021 Perşembe saat 23.59’a, taahhütname son teslim tarihi ise 21 Ekim 2021 Perşembe saat 17.00’a uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 30 Milyon TL tutarında kaynağı aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve Ekleri aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir. 

REFERANS NO: TR51/21/MEDİFİN

Öncelikler:

  1. Teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesi
  2. Üretim kapasitesinin geliştirilmesi
  3. Ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

İşletmeler

(İşletmelerin başvuru sahibi olabilmesi için Ankara’da Tıbbi Cihazlar sektöründe faaliyet göstermesi, Sağlık Bakanlığının ürün takip sistemine kayıtlı olması ve SITC (Standard International Trade Classification) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan “İleri Teknolojili Ürünler”den birini üretiyor/üretecek olması gereklidir.)

Bütçe:

Toplam Bütçe: 30.000.000,00 TL

Proje Asgari Bütçe Tutarı: 250.000,00 TL

Proje Azami Bütçe Tutarı: 2.000.000,00 TL

Ajans Destek Oranı: %100 (Ajans Kâr Payı Destek Oranı)

Başvuru

Program İlan Tarihi: 10/08/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 23/08/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 14/10/2021 Saat: 23.59

Taahhütname Son Tarihi: 21/10/2021 Saati: 17.00

Kredi Uygunluk Belgesi Alımı:

Bankadan alınacak kredi uygunluk belgesinin veya işlemlerin devam etmesi durumunda söz konusu belge için bankaya başvuru yapıldığına dair belgenin, KAYS üzerinden son başvuru tarihi olan 14 Ekim 2021 saat 23.59 tarihine kadar KAYS’a yüklenmiş ve başvurunun onaylanmış olması gerekmektedir.

Vakıf Katılım İletişim Bilgileri:

Gökhan BEYHAN - 506 175 54 18 gokhan.beyhan@vakifkatilim.com.tr

Tuncay ATAK – 554 642 86 70 tuncay.atak@vakifkatilim.com.tr

2021 Yılı  Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı Başvuru Rehberi,Ekleri ve Sunumu Aşağıda Yer Almaktadır.

Bilgilendirme Toplantı Kaydı Link:

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/kategori/videolar/35

Proje Hazırlama Eğitimi Toplantı Kaydı:

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/kategori/videolar/35