Ana içeriğe atla

Tiftik İşleme Yatırımlarına Davet Destek Programı Süre Uzatımı ve Uygulama Yeri Değişiklikliği

13 Aralık 2022

Ajansımızın, 2022 Yılı Tiftik İşleme Yatırımlarına Davet Destek Programı için ön başvuru teslim tarihi 6 Ocak 2023 saat 17.00’a kadar uzatılmıştır. Destekte öngörülen yatırımların yeri ise tüm Ankara  olarak güncellenmiştir.

Güncellenen başvuru tarihleri ve uygulama yerlerine göre revize edilen Başvuru Rehberi ve Ön Başvuru Formu sayfanın en altında yer alan “Başvuru için gerekli bilgi ve dökümanlar” bölümünden temin edilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

2022 Yılı Tiftik İşleme Yatırımlarına Davet Destek Programı

 

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Tiftik İşleme Yatırımlarına Davet Destek Programı ile toplam 20 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

 

Referans No: TR51/22/TİFTİK

Programın Genel Amacı

Ankara’nın kırsal bölgelerinde alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam artışına katkı sağlanarak bölge ekonomisine canlılık kazandırılması.

Programın Özel Amacı

Ankara’da modern tiftik işleme tesisi yatırımlarının hayata geçirilerek katma değeri yüksek, ihracat odaklı tiftik ürünleri üretimi ve ticaretinin artışının gerçekleştirilmesi ile bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması.

Öncelikler

  1. Tiftik yünü temizleme/yıkama/depolama tesisleri kurulumu veya kapasite artırımı,
  2. Tiftik ve dönüşümlü ürünleri için sınıflandırma/kalite ve akreditasyon tesislerinin kurulumu veya kapasite artırımı,
  3. Tiftikten yarı mamül (tops vb) ve iplik üretimine yönelik tesis kurulumu veya var olan tesislerin kapasite artırımı,
  4. Tiftikten kumaş üretimi yapan tesislerin kurulumu veya var olan tesislerin kapasite artırımı,
  5. Tiftikten nihai tekstil ürünleri (elbise, şal ve atkı, ev tekstil ürünleri, sağlık tekstil ürünleri) üreten tesislerin kurulumu veya var olan tesislerinin kapasite artırımı.

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Limited Şirketler ve Anonim Şirketler
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları*
  • Birlikler ve Kooperatifler*
  • Belediyeler*
  • Üniversiteler*

 

* Söz konusu kurum veya kuruluşların işletme statüsünde bir ortakla başvurmaları zorunludur.

Yatırım Uygulama Yeri: Ankara

Programın Toplam Bütçesi: 20.000.000,00 TL

Azami Destek Tutarı: 20.000.000,00 TL

Yatırım Desteği Oranı: Yatırımda kullanılan öz sermayenin %50’si

Proje Uygulama Süresi: 24 Ay

 

Başvuru Süreci

Program iki aşamalı olacaktır, ilk aşamada program amaç ve önceliklerine uygun ön başvuru formları alınacaktır. Ön başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan başvuru sahipleri yatırıma davet edilerek yatırım başvuruları, nihai proje başvuruları aşamasında alınacaktır.

Ön Başvuru Son Teslim Tarihi: 06 Ocak 2023