Ana içeriğe atla

Uzaktan Çalışanlar İçin Avrupa Dijital Beceriler Merkezi (RemoteNet) Proje Toplantısı

2 Ekim 2023

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü koordinatörlüğünde yürütülen ve Ajansımızın ortak kurum olarak yer aldığı  "Uzaktan Çalışanlar İçin Avrupa Dijital Beceriler Merkezi -RemoteNET (European Digital Skills Hub for Remote Workers)” isimli Erasmus+ projesi kapsamında son proje toplantısı 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi.

Ajansımızın projede görevli uzmanlarının katılım sağladığı uluslararası proje toplantısı, proje ortaklarından Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasının (BCCI) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Toplantıda, Ajans uzmanlarının yanı sıra proje koordinatörü kurum olan İstanbul Üniversitesinden, projenin diğer ortak kurumu olan HAK-İŞ Konfederasyonundan, İtalya'dan eğitim ve bilgi teknolojileri kuruluşu Viteco S.R.L'den ve İspanya Bağımsız Sendikalar Konfederasyonundan (FETICO) katılımcılar yer aldı.

Toplantının moderatörlüğünü ev sahibi BCCI Projeler Koordinatörü Mariana Tancheva üstlendi ve toplantıda RemoteNet projesinin genel durumu, projenin uygulandığı coğrafyadaki son gelişmeler, proje uygulama döneminde karşılaşılan riskler ve proje faaliyet takvimi üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Sonrasında her bir fikri çıktıya yönelik faaliyetler, sorumlu olan ortaklar tarafından katılımcılara aktarıldı. Fikri çıktılarla ilgili oturumlarda ajansımız uzmanları, Ankara Kalkınma Ajansının hazırladığı “Dijital İletişim Becerileri ve Araçları”, “Dijital Güvenlik”, “Siber Güvenlik” ve “Zaman Yönetimi Teknik ve Stratejileri” isimli online eğitim modülleri ve kılavuzları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda son olarak 2024 yılı Şubat ayında tamamlanması beklenen projenin kalan faaliyetleri ve zaman planı uyumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda, projenin yaygınlaştırma faaliyetlerinin, projenin ilk çıktısı olan "Uzaktan Çalışma İçin Dijital İş İstasyonu" çalışması tamamlandıktan sonra, 2023 yılı Kasım ayı sonuna kadar hibrit bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı da hedef grubun kadınlar olduğu, çalışma hayatında olan veya uzaktan çalışma yoluyla iş hayatına girmek isteyenlerin uzaktan çalışma yetkinliklerini artırmayı hedefleyen ve bu projenin fikri çıktılarından yararlanmalarını teşvik etmek amacıyla yüz yüze ve sanal ortamda katılımın olacağı tam gün sürecek bir hibrit toplantı düzenleyecektir. Toplantı hakkında detaylı bilgi önümüzdeki dönemlerde Ajansımızın web sayfasında duyurulacaktır.

Proje Hakkında Genel Bilgi

RemoteNET projesi Covid-19 pandemisinin neden olduğu uzaktan çalışmaya zorunlu geçişle birlikte önemi artan hem bireylerde dijital beceri ihtiyacı, hem de kurumlar için dijital hazırlık kavramlarına yönelik bir çözüm önerisi olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında uzaktan çalışmaya dayalı dijital becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesi için dijital tabanlı bir iş istasyonu tasarlanması (RemoteNet) hedeflenmektedir. Proje ile hâlihazırda çalışma hayatındaki çalışanlar ve yeni dahil olacaklara yönelik hizmet veren kurumların bu dijital tabanlı iş istasyonunda bir araya gelerek AB düzeyinde bir dijital yetişkin eğitim sağlayıcısı ağı inşa etmek amaçlanmaktadır.

Projenin hedef grupları arasında halihazırda iş gücü piyasasında uzaktan çalışan kadın ve erkekler ile uzaktan çalışmaya geçiş ile birlikte istihdam dışında kalmış bireyler yer almaktadır. Proje sonunda elde edilecek çıktılar sayesinde hedef gruptaki bireylerin uzaktan çalışmaya bağlı olarak iş süreçlerini evden yürütecek donanıma ücretsiz sahip olabilecekleri bir ortam sunulabilecektir.

RemoteNET, yeni nesil dijital yöntemler ile tasarlanmış 3 fikri çıktı üretecektir.

  • Fikri Çıktı (IO) 1: Digital Workstation for Remote Work: Bu fikri çıktıda ICT tabanlı dijital iş platformu geliştirilecektir.
  • Fikri Çıktı (IO) 2: Massive Open Online Course for Remote Skills: Bu çıktı ile bireylerin uzaktan çalışma odağında dijital beceri kapasitelerini arttıracak öğrenme kaynağına erişeceklerdir.
  • Fikri Çıktı (IO) 3: Interactive Guidline for Work Wellbeing: Bu çıktı ile, saha araştırmalarında uzaktan çalışmanın bireylerin fiziksel, psiko-sosyal yönden iyi olmalarını etkileyen göstergeleri iyileştirmelerine yönelik çevrimiçi kılavuz geliştirilecektir.

Projenin web sayfası: https://remote-net.eu/tr/