Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı

29 Mayıs 2022

Ajansımız ile Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte yabancı uyruklu öğrencilere yönelik dış ticaret konusunda farkındalık yaratacak şekilde eğitim vermek amaçlanmıştır. Ticari istihbarat eğitimi kapsamında 2 gün boyunca süren eğitimlerde ihracat ve ithalat temel kavramlar, dış ticaret mevzuatı, standardizasyon ve denetleme mevzuatı, dış ticarette teslim şekilleri ve uygulamalar, dış ticarette ödeme şekilleri ve uygulamalar, dış ticarette pazar araştırması konuları işlenmiştir.

Singapur Büyükelçisi ve Güney Kore Büyükelçisi, dış ticaret eğitim programına katılan 30 yabancı uyruklu öğrenciye Singapur ve Güney Kore'nin ekonomik büyüme modeli ve yatırım ortamı hakkında sunum gerçekleştirerek öğrencilerin uluslararası ticarette üstlenecekleri rolün önemine değinmişlerdir.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Ajansımızın genç istihdamı teması altında birçok faaliyet düzenlemekte olduğunu ve yabancı uyruklu öğrencilere dış ticaret eğitimi verilmesinin de bu temaya katkıda bulunacağını belirtti. Bu öğrencilerin ülkemizi tanımaları ve Türkçe konuşabilmeleri nedeniyle ajansımızın verdiği dış ticaret eğitimleri sayesinde ülkemizin dış ticaret temsilcileri olmalarını, Ajans olarak hedeflediklerini vurguladı. Ülkelerine dönüp çalışma hayatına başladıklarında Ankara yatırım ortamını tanımaları ve dış ticareti öğrenmiş olmaları avantajıyla Ankara'nın mal ve hizmet ihracatına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Önümüzdeki dönemlerde uluslararası öğrencilere yönelik açılacak olan eğitim programlarının uygulamaya dönük hale getirilerek yerinde firma ziyaretleri, OSB tanıtımları ve hatta staj imkanlarının da sağlanarak uygulamaya dönük hale getirilmesi planlanmaktadır.