Yalın Mesleki Eğitim Uygulamaları Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

8 Kasım 2021

Ajansımız tarafından İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan "Yalın Mesleki Eğitim Uygulamaları" projemizin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Teknoloji alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler üretim sektörünü de etkilemeye başlamış, üretim süreçlerinde yeni üretim yöntemleri ve iletişim teknolojileri de kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemiz şirketlerinin bu dönüşüm sürecine daha hızlı adapte olmaları ve rekabet edebilirliklerini korumak için Ankara 1.OSB de Endüstriyel ve Dijital Dönüşüm (Ankara Model Fabrika) Merkezini sanayicilerin hizmetine sunmuştur.

Diğer taraftan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının dijital dönüşümle birlikte ihtiyaç duyulan nitelikli beşerî sermayenin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapması büyük önem arz etmektedir.Bu amacı gerçekleştirmek için hazırlanan ve başarılı bir şekilde tamamlanan "Yalın Mesleki Eğitim Uygulamaları" isimli proje çalışması faaliyetleri kapsamında; üretim süreçlerinde katma değerli aktiviteleri, değer yaratmayan aktiviteleri, israfları bilen ve uygulayan firmaların dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyacağı sosyal becerilere ve teknik bilgilere sahip mezunlar yetiştirmek amacıyla elektronik öğrenme tabanlı dijital eğitim içerikleri geliştirilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği, 5S uygulamaları, Enerji, Çevre, imalat ve makine bakım konularında e-öğrenme ve sanal gerçeklik uygulaması içeren ders içerikleri geliştirilmiştir. Ayrıca, Ankara Model Fabrika'da uygulanan "mevcut durum" ve "gelecek durum" senaryoları hem e-öğrenme hem de sanal gerçeklik içeriği olarak hazırlanmış ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Proje sürecinde Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personel Ankara Model Fabrikasında yalın eğitim konusunda eğitim almıştır. Böylece bundan sonra meslek yüksekokulundan mezun olacak öğrenciler dijital eğitim içerikleri ile desteklenmiş yalın eğitim dersini alarak mezun olacaklardır.

Ankara Kalkınma ajansının desteğinin yanı sıra Türk Traktör Fabrikası tarafından da desteklenen proje çalışması ile Meslek Yüksekokulunda sanal gerçeklik sınıfı yapılmış, yedi adet e-öğrenme ve VR eğitim içerikleri geliştirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin işletmede mesleki eğitim süreçlerinde staj süreçlerini standart hale getirmek için staj standartları yazılmış ve öğrencilerin staj süreçlerini daha etkin ve verimli yürütebilmek için "Dijital Staj Takip Sitemi" geliştirilmiştir.