Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi (ATOM) Açılış Töreni Gerçekleşti

24 Nisan 2023

Ankara Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında 2019 yılında uygulamaya başlanılan “Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi Kurulması ve Ankara’da Dijital Oyun Sektörü Kapasitesinin Geliştirilmesi (ATOM)” projesi açılış töreni gerçekleşti. Proje kapsamında, yaratıcı endüstriler-dijital oyun ve bilgisayar animasyonu alanlarında çalışan genç girişimcilerin fiziksel, teknik ve eğitsel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. yürütücülüğü ve bünyesinde yaklaşık 1.000 m2’lik bir alanda dijital oyunlar ve bilgisayar animasyonu başta olmak üzere yaratıcı endüstriler üzerine eğitim, laboratuvar ve kuluçka birimlerini içeren bir merkez oluşturuldu.

Ankara ilindeki dijital oyun ve animasyon çalışmalarının ve sektördeki girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi açısından önem taşıyan merkezin açılışı 17 Nisan 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK, Ankara Valisi Sayın Vasip ŞAHİN, ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan KÖK, ATO Başkanı Sayın Gürsel BARAN, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit ÇELİK katılımları ile gerçekleşti.

ODTÜ Rektörü ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Verşan KÖK girişimcilik ve yenilik ekosisteminin önemini vurguladığı açılış konuşmasında kurulduğu 2008 yılından itibaren ATOM’da 500’den fazla ekibin şirketleştiğini ve merkezde 1000’den fazla oyun geliştirildiğini belirtti. Ajans desteği ile uygulanan proje kapsamında ATOM’un fiziksel kapasitesinin üç katına çıktığını belirten Sayın KÖK konuşmasında artık daha fazla girişimcinin yenilenen altyapısıyla ATOM’dan yararlanacağını vurguladı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, konuşmasında “Proje kapsamında altyapısı iyileştirilen merkez ile dijital oyun ve animasyon sektöründe yer alan aktörlerin, ihtiyaç duyduğu desteğe erişimini kolaylaştırdık. Böylece, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde yüksek gelir getirici bir endüstri alanı olarak ele alınmakta olan oyun sektörünün bölgemizdeki gelişimine destek vermeyi amaçladık.” dedi ve hem ulusal hem uluslararası düzeyde Ankara’nın yaratıcı sektörlerde stratejik bir üretim merkezi haline gelmesi açısından merkezin önem taşıdığını belirtti.

Ankara Valisi Sayın Vasip ŞAHİN konuşmasında Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü çalışmalar ve destek programları hakkında bilgi verdi. Sayın ŞAHİN konuşmasında dijital oyun sektörünün Ankara’da önemli bir olgunluk düzeyine ulaştığını belirterek Ankara’nın kalkınma planlarında yer alan yerel ekonomide ileri teknolojili sektörlerin payının artırılması ve yaratıcı endüstrilerin gelişmesi odağında ele alındığında, dijital oyun sektörünün belirlenen bu vizyona ulaşmak adına son derece önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK konuşmasında Türkiye’deki araştırma ve geliştirme alanında yapılan çalışmalar ve bu alanlarda verilen destekler hakkında bilgi vererek teknoloji girişimciliğinin önemini vurguladı. Sayın VARANK ülkemizde dijital oyun ve eğitim teknolojilerinde başarılı çalışmalar gerçekleştiğini, milli teknoloji hamlesi vizyonu kapsamında ileri teknolojilerinin üretimi noktasında büyük gelişme kaydedildiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Yaratıcı Endüstriler Tasarım ve Eğitim Merkezi (ATOM) ve Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi’nin (ETKİM) açılışı için kurdele kesimi gerçekleşti. Törenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın VARANK merkezleri ziyaret ederek girişimcilerle bir araya geldi ve ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.