Ana içeriğe atla

Yeni Nesil Kırsal Kalkınmada İş Birliği Çalışmaları Devam Ediyor

3 Mart 2023

Ajansımız 2023 faaliyetleri kapsamında ihtiyaç analizi odaklı toplantılarla paydaşlarla bir araya gelmeye başladı.

Tarım-Gıda Sektörü Girişimcileri Toplantısı

1 Mart 2023 tarihinde Ankara’da bulunan tarım ve gıda teknolojileri üzerine çalışan “start uplarla” bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Ankara’da “start up” ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Ekosistemi Teşvik Edici Uygulamalar Yapılmalı

Toplantıda öne çıkarılan konulardan biri tarım ve gıda teknolojileri alanında çalışan girişimlere yönelik bölgesel ihtiyaçların belirlenmesi ve bu alanlarda teşvik edici destek mekanizmaların geliştirilmesi konusu oldu. Diğer yandan geliştirilen prototiplerin ticarileştirilmesine, özellikle prototiplerin sahada doğrulamasının yapılmasına yönelik destek mekanizmalarının önemi üzerinde duruldu. Son olarak ise firmaların ihracat pazarlarının geliştirilmesine vurgu yapıldı.  

İlçe Kalkınma Gündemi Toplantıları

Ankara’nın alt bölgelerindeki saha tecrübesini güçlendirmeyi amaçlayan İlçe Kalkınma Gündemi Toplantıları’nın ilki 2 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Çevrim içi ortamda yapılan toplantıya 14 çevre ilçeden; kaymakamlık, belediye, milli eğitim sağlık, tarım ve orman müdürlükleri ile yüksek okul, ticaret ve ziraat odaları, yerel eylem grupları, tarım ve kredi kooperatifleri temsilcileri katıldı. Çevre ilçelerin ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin yerel aktörlerle birlikte ele alınmasını amaçlayan toplantıda, Ankara Kalkınma Ajansının güncel çalışmaları anlatıldı ayrıca ilçelerin faydalanabileceği dış kaynaklı fonlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan proje fikirleri konuşuldu ve ilçelerde kapasite geliştirme ihtiyaçlarına yönelik öneriler dile getirildi. İlçe temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesi ile tamamlanan toplantının düzenli olarak gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. İlçe Kalkınma Gündemi Toplantıları ile ilçelerin sosyoekonomik gelişimini yönlendirecek yenilikçi projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Program

Kırsal kalkınmayı, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kırsal ekonominin güçlendirilmesi kapsamında değerlendiren Ajansımız, çalışmalarını Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Program çerçevesinde yürütüyor. Bu çerçevede; çiftçi örgütleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yerel yönetimler gibi farklı kurumsal aktörlerin ortaklığına ve iş birliğine önem verilirken çalışmaların bu yaklaşım çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor.