Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (2018)

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/YEREL

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Yerel yönetimler
  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Sivil toplum kuruluşları
  • İşletmeler
  • Üniversiteler
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • Kooperatifler, birlikler

Öncelikler

Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar

Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe5.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı25.000 TL
Azami Destek Tutarı500.000 TL
Asgari Destek Oranı%25
Azami Destek Oranı%90 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
 %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

  • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD)  Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 23:50
  • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Bağlantılar

Sıkça Sorulan Sorular 

Programlar hakkındaki sorular, tekliflerin internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderilebilecektir