Yeşil Dönüşüm Farkındalık Toplantıları OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Başladı

24 Mayıs 2022

Ankara Kalkınma Ajansı, kalkınmanın odağında iktisadi kalkınmanın yanı sıra sosyal ve çevresel kalkınmanın da yer alması gerektiğini savunarak, bu bilinçle sürdürülebilir kalkınma modelini benimsemektedir. Uluslararası alanda kabul görmüş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmaya destek olacak faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Ajans bu kapsamda önemi her geçen gün artan; Avrupa Yeşil Mutabakatı adaptasyon sürecine katkı sağlamak, yeşil dönüşümü desteklemek ve kurumların bu alanda rekabet edebilirliklerini arttırmak amacı ile Ankara’daki OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personel ve bağlı firma çalışanlarına yönelik “Yeşil Dönüşüm Farkındalık Toplantıları” organize etmektedir. Toplantıda ele alınacak konular:

•             Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Olası Etkileri,

•             Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,

•             Döngüsel Ekonomi, Kaynak Verimliliği,

•             Sürdürülebilirlik Raporlamalarıdır.

Bu kapsamda 23 Mayıs 2022’de Başkent OSB’de, 24 Mayıs 2022’de İvedik OSB ve Teknopark Ankara’da farkındalık toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplam 43 kişinin katılım sağladığı toplantılarda ayrıca firmalardan bu alanda beklenen destekler ve talepler hakkında da bilgi alınmıştır. Yeşil Dönüşüm Farkındalık Toplantıları, 23 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilecektir.