Ana içeriğe atla

Yeşil Yakalı Personel Programı

29 Eylül 2023

Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir geleceğe yönelik olarak mevcut üretim ve tüketim modellerini dönüştürmeyi ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkan Yeşil Dönüşüm, kalkınmanın önemli bir unsuru haline gelmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı, beşeri sermayeyi desteklemek ve geliştirmek üzere eğitimler düzenlemektedir.

Program, toplam beş modülden oluşmakta olup, ilk modül olan Sürdürülebilirlik eğitimi ve ikinci modül olan TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı eğitimi paydaşların katılımıyla başarıyla tamamlanmıştır.

Bu eğitimler ve sertifikasyon programları sayesinde, yeşil yakalı personellerin yeşil dönüşüm için gerekli yetkinlikleri kazanması sektörlerinin dönüşümüne katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, bu eğitimi alan genç bireyleri sürdürülebilirlik alanında istihdam fırsatları beklemektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı, yeşil dönüşüm alanında uzmanlaşmış bireylerin sektöre katkı sağlamasını hedeflemektedir. Eğitim programı kapsamında planlanan TS EN ISO 14046 Su Ayak İzi Eğitimi, TS EN ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Eğitimi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimine önümüzdeki haftalarda devam edilecektir.