Ana içeriğe atla

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2011)

Ankara’nın sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek için çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı bu amaçla, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

“2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler de desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 1.000.000 olup, verilecek destek miktarı asgari 20.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecek. “2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” için son başvuru tarihi 9 Aralık 2011 saat: 17:00.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.