Ana içeriğe atla

2011 Yılı Teknik Destek Programı (2011)

Ankara’nın sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek için çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı bu amaçla, 2011 Yılı Teknik Destek Programı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü diğer destek programı olan “2011 Yılı Teknik Destek Programı” ise Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecek.

Azami teknik destek maliyetinin 15.000 TL olduğu programda desteklenecek faaliyetler ise, eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlenmiştir.  “2011 Yılı Teknik Destek Programı” için son başvuru tarihi 30 Kasım 2011 saat: 17:00.