Ana içeriğe atla

2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014)

2014 Yılı Teknik Destek Programı Son Başvuru Tarihi

 • Elektronik başvuru: 05.12.2014 Saat 23: 50
 • Başvuru dosyası teslimi: 12.12.2014 Saat 17: 00

Başvuru Dönemleri

 • I. Dönem: (Mayıs-Haziran)
 • II. Dönem: (Temmuz-Ağustos)
 • III. Dönem: (Eylül-Ekim)
 • IV. Dönem: (Kasım-Aralık)

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü "2014 Yılı Teknik Destek Programı" Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan Ankara’da faaliyet gösteren;

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.

TD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. 

TD programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 15.000 TL (KDV dahil)  olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

Başvuru

Başvurular öncelikli olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) üzerinden yapılacaktır. Bu sistemle, Ajans’a yapılacak proje başvuruları internet üzerinden elektronik başvuru son tarihine kadar (05.12.2014, Saat 23.50)  tamamlanmalıdır. Başvuru Sahipleri’nin, KAYS-PFD’ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri 12.12.2014, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.

Ajans’a proje başvurusunda bulunmak için elektronik kayıt ve başvuru yapıldıktan sonra başvuru formu ile talep edilen ek belgelerin 12.12.2014, Saat 17.00 tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Dokümanlar

Önemli Uyarı

Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr adresindeki web sitemizden takip edebilirsiniz.

TD Programı Sonuçları