Ana içeriğe atla

Ajans Desteği Çocuk Dostu Hastaneye

18 Mayıs 2023

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı (2022) kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi’nin “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nin Çocuk Dostu Hastaneye Dönüşüm Örneği Projesi” başlıklı projesi için imzalar atıldı. Sözleşme 25 Nisan 2023 tarihinde Koordinatör Başhekim Op.Dr.Aziz Ahmet SUREL  ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit ÇELİK tarafından imzalandı.

Projede, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne başvuran 0-18 yaş aralığındaki hasta çocukların kan alma işlemi öncesinde ve işlem sırasında yaşadıkları ağrı ve korkuyu etkili bir şekilde yöneterek, kan alma ünitesinde verilen hizmeti daha kaliteli ve verimli duruma getirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Çocuk Hastanesi kan alma üniteleri çocuklara uygun hale dönüştürülecek, kan alma işlemine duyulan korku azaltılarak çocukların tıbbi işlemlere olan tepkileri azaltılacaktır. Çocuk kan alma ünitesinde yapılacak dönüşüm ile sunulan sağlık hizmeti daha kaliteli ve verimli duruma getirilecektir.