Ankara Bölge Planı 2024-2028 Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

7 Ekim 2022

Ankara Bölge Planı 2024-2028 hazırlık çalışmaları kapsamında yatırım ortamının iyileştirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi konularında ilgili paydaşlarla toplantılar düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’nin düzenlediği “Ankara Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” odak grup toplantısı 3 Ekim tarihinde ve “Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi” adlı toplantı ise 6 Ekim’de gerçekleştirildi.

Ankara Yatırım Ortamının İyileştirilmesi çalışmasında Ankara’daki OSB temsilcileri, ATO temsilcileri, ASO temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ve ilgili paydaş kurumlardan temsilciler yer aldı.

Yatırım ortamı için, sanayi altyapısı, enerji, istihdam, çevre gibi konular çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Bütün katılımcılara sınırlı düzeyde süre hakkı tanınarak mevcut durum, çözüm önerileri ve gelecek beş yılda bölge planında nasıl tedbir ve önceliklerin yer alacağına dair görüşleri soruldu. Bu kapsamda katılımcıların değerlendirmeleri ve görüşleri kayıt altına alınarak, bölge planı için stratejik amaçların belirlenmesinde dikkate alınacak.

Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi çalışmasında Ankara’daki üniversite temsilcileri, teknopark temsilcileri, melek yatırım ağı temsilcileri, kitle fonlama platformu temsilcileri ve ilgili paydaş kurumlardan temsilciler yer aldı.

Girişimcilik ekosistemi için, KOBİ, start-up, istihdam, üniversitelerin çalışmaları, finansa erişim gibi konular perspektifinde değerlendirmeler yapıldı. Bütün katılımcılara sınırlı düzeyde süre hakkı tanınarak mevcut durum, çözüm önerileri ve gelecek beş yılda bölge planında nasıl tedbir ve önceliklerin yer alacağına dair görüşleri soruldu. Bu kapsamda katılımcıların değerlendirmeleri ve görüşleri kayıt altına alınarak, bölge planı için stratejik amaçların belirlenmesinde dikkate alınacak.

Toplantılarda iyi uygulamaların yanı sıra geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde tartışmalar da gerçekleştirildi. Üniversitelerin ekosisteme daha fazla destek vermesi gerektiği bildirilirken yerel aktörler arasında uyumun önemine vurgu yapıldı. Toplantı sonunda ortak faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen yatırım ortamı ve girişimcilik ekosistemi temalı çalışmaların kentte farkındalık sağlaması, yerel aktörler arasında eşgüdümü ve iş birliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.