Ankara Bölge Planı 2024-2028 Kapsamında Kentsel Tarım Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

16 Eylül 2022

Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği “Kentsel Tarım İş Birliği Toplantısı” 15 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda kentsel tarımın geleceği masaya yatırıldı.

Kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen toplantıya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden, belediyelerden ziraat mühendisleri ve şehir planlamacıları katıldı. Mevcut durumun analiz edildiği toplantıda yapılması gerekenler ele alındı.

Kentsel Tarımın GZFT Analizi Yapıldı

Ankara’da kentsel tarımın güçlü ve zayıf yanları ile fırsatların ve tehditlerin görüşüldüğü toplantıda Ankara’nın potansiyeline vurgu yapıldı. Öte yandan, iklim ve gıda krizi gölgesinde tarımın geleceği için olası iş birlikleri görüşüldü. Ayrıca, ilçelerde yürütülen çocuklara yönelik bahçecilik uygulamalarının detayları paylaşıldı. Toplantıda iyi uygulamalar yanı sıra geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde tartışmalar da gerçekleştirildi. Tarımsal alanların amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi gerektiği bildirilirken yerel aktörler arasında uyumun önemine vurgu yapıldı. Toplantı sonunda ortak faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Ankara’da Kentsel Tarım

Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de kentleşme oranının %80’e ulaşacağını kaydeden uzmanlar, güvenilir gıdaya erişimin önemli bir sorun olarak kentin önünde durduğunu belirtiyor.  Ankara’nın yüzde 92 kentleşme oranı dikkat çekerken, hızlı kentleşmenin getirdiği sorunlara yönelik önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği bildiriliyor. Öte yandan, yer yer mikro klima özellikleri sergileyen Ankara’da ürün çeşitliliğine ve verimine vurgu yapılıyor. Uygun planlama ve eylem planları ile güvenilir gıdaya erişim konusunda Ankara’nın önemli adımlar atabileceğini belirten uzmanlar, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini bildiriyorlar. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen kent ve tarım temalı çalışmaların kentte farkındalık sağlaması, yerel aktörler arasında eşgüdümü ve iş birliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.