Ankara Kalkınma Ajansından Kentsel Tarım Paneli

2 Eylül 2022

Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği Kentsel Tarım Paneli 1 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi bağlantı ile gerçekleştirildi. Kentsel tarım konusunda farkındalığın amaçlandığı panelde ulusal ve uluslararası düzlemde gerçekleştirilen tartışmalar ele alındı.

Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Birimi uzmanlarından Dr. Coşkun Şerefoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe panelist olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Özge Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Başkan Vekili Dr. Burçak Yüksel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Selen Karadoğan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Permakültür Eğitmeni Dr. Ceyhan Temürcü, Monibostandan üretici Özgür Onur Kanmaz, Tarım ve Orman Bakanlığından Ziraat Mühendisi Erdal Çetin katıldı. Panelde ele alınan başlıklar; ulusal gıda sistemlerinden bölgesel gıda sistemlerine geçiş, gıda güvenliği, dikey tarım, kentsel tarım stratejisinin önemi, permakültür hareketi olarak sıralandı.

Kentsel Tarımdan Güvenilir Gıdaya

Panelde özellikle güvenli gıda sistemleri ele alındı. Güvenilir gıda sistemlerinin oluşturulması ve hassas grupların güvenilir gıdaya erişimi için kentsel tarıma önem verilmesi gerektiği bildirildi. Tarım alanlarının iklim değişikliği ve hızlı kentleşme baskısı ile karşı karşıya olduğu belirtilirken, kentsel tarım uygulamaları için destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği kaydedildi. Panelde tarım ve kent ilişkisinin nasıl kurgulanması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, sahada çalışan aktörler arasında iş birliği ve eşgüdümün geliştirilmesine vurgu yapıldı. Ajans çalışma programında önemli bir başlık olarak yer alan kentsel tarım konusunda faaliyetlerin geliştirilerek devam etmesi planlanıyor.