Belediyeler İçin Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlama Eğitimi Düzenlendi

2 Aralık 2022

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, ilçelerine özgü “Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” hazırlaması beklenmektedir. 

Bu kapsamda Ajansımızda “Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” hazırlanması konusunda Ankara’daki belediyelerde farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla bir günlük eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim; “Akıllı Şehir Bileşenleri, Akıllı Şehirlerde İyi Uygulamalar (Akıllı Kentler, Akıllı Yönetişim, Akıllı Ulaşım, Kentsel Hareketlilik, Yenilenebilir Enerji, Akıllı Çevre, Akıllı Teknoloji vb), Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Nasıl Hazırlanır?” konu başlıklarından oluşmuştur. Belediyelerin kendi yerel öncelik, ihtiyaç ve akıllı şehir olgunluk seviyelerine göre belirleyecekleri stratejiler çerçevesinde yol haritası oluşturulması gereğinin vurgulandığı eğitim, soru-cevap ve değerlendirme bölümüyle sona ermiştir.