Çocuklar İçin Akıllı Tarım Atölyeleri

17 Mayıs 2022

Ankara Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı bileşenlerinden olan eğitim programı için Ankara’da 4 ortaokuldan 250 öğrenci seçildi. Eğitim programı ile çocukların tarım ekosistemi ile tanışmaları; toprak, sürdürülebilir ve hassas tarım ile modern tarımda kullanılan teknolojiler ve akıllı teknolojilerin tarıma entegrasyonu konularında bilgi almaları sağlandı.

Tarım ve Çocuk

Ankara Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programında belirlenen Tarım ve Çocuk Programı çalışmaları başladı. Kentte yaşayan çocukların doğa ve tarımsal faaliyetlerden uzak olarak büyümelerinin gelişimsel bütünlükleri açısından sakıncalarını vurgulayan uzmanlar, gıda güvenliği ve tarımın sürdürülebilirliği başlıklarına dikkat çekiyorlar. Tarım ve Çocuk (TAG-Çocuk) Programı bu çerçevede çocuklarda tarım ve girişimcilik konularında farkındalık ve kapasite geliştirerek tarımsal girişimciliğin yeni nesiller arasında özendirilmesini hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda tasarlanan Ankara Kalkınma Ajansı “Çocuklar için Akıllı Tarım Atölyeleri” hayata geçirildi.

Program kapsamında 4 ortaokuldan 250 öğrenci ile “Doğa-Tarım” ve “Akıllı Tarım” atölyeleri etkinlikleri gerçekleştirildi. Programda; toprak ve analizi, ekosistem çeşitleri, tarım teknolojileri, Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) kullanım alanları, uzaktan algılama yöntemleri, hassas tarım ve bitki koruma başlıklarında eğitim ve uygulama atölye çalışmaları yürütüldü. Programın uygulama kısımlarında öğrenciler kendi toprak analizlerini gerçekleştirdi. Eğitimlerde son yıllarda tarımda yoğun olarak uygulanan “drone” ve ZİHA hakkında detaylı bilgi verildi, ZİHA gösteri uçuşları yapıldı. Ayrıca öğrencilerin drone deneme uçuşları yapmaları sağlandı. Öte yandan, programda çocuk ve gençlerin doğa ve bitki ve su koruma yanı sıra gıda israfının önlenmesi için farkındalıklarını artıracak mesajlar verildi. Ankara Kalkınma Ajansının kırsal ve kentsel tarım konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaygınlaşarak devam edecek.