Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirilmesi Programı

1 Aralık 2022

Ajansımız ile Ankara Ticaret Odası iş birliğinde “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirilmesi Programı” başlatılmıştır. Taraflar arasında yapılan bir protokol kapsamında yürütülecek program, Ankara’nın mevcut ve/veya potansiyel coğrafi işaret tescilli ürünlerine yönelik üretim, denetim ve pazarlama kapasitesini geliştirerek kırsal bölgelerde gelir ve istihdam yaratılmasına, yerel işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve kırsal-kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

“Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileştirilmesi Programı” kapsamında ticarileştirme potansiyeli yüksek olan coğrafi işaret tescilli ürün üreticilerinin başat hedef grubu oluşturduğu üretici odaklı kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek, eğitim programı sonrası üreticilerle coğrafi işaret tescilli ürün satışı yapacak perakende zincir market temsilcilerinin bir araya gelmesine imkân tanıyacak etkinlik ve programlar gerçekleştirilecektir.

Programın üretici kapasitesi geliştirmeye odaklı eğitim programlarının ilki “Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler Eğitimi” adıyla Çubuk’ta Çubuk Turşusu üreticilerine yönelik gerçekleştirilmiştir. Eğitim programında üreticilere coğrafi işaretin önemi, coğrafi işaret ve ekonomi, coğrafi işaret ve kırsal kalkınma, coğrafi işaretli ürünlerde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve halk sağlığı, marka iletişimi ile coğrafi işaretli ürünler ve pazarlama iletişimi gibi alanlarda bilgi sunulmuştur.

Eğitim programlarına Aralık ayı boyunca Ayaş (Ankara Erkeç Pastırması, Ayaş Domatesi, Ayaş Dutu üreticileri için), Kalecik (Kalecik Karası Üzümü üreticileri için), Polatlı (Polatlı Soğanı üreticileri için) ve Beypazarı (Beypazarı Kurusu, Beypazarı Havuç Lokumu üreticileri için) ilçelerinde devam edilecektir.