Döngüsel Ekonomi Kavramı ve Uygulamaları Webinarı Gerçekleştirildi

16 Ocak 2023

Döngüsel Ekonomi Kavramı ve Uygulamaları webinarı 11 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Uzman isimlerin katıldığı webinarda döngüsel ekonomiye geçişte bütüncül yaklaşımın önemine vurgu yapıldı.

Döngüsel ekonomi alanında farkındalığın artırılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı etkinlik; Ankara Kalkınma Ajanının yürüttüğü “Beypazarı İlçesinde Gıda ve Tarım Sektöründe Döngüsel Ekonomi ile Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Potansiyelinin Belirlenmesi" faaliyeti kapsamında gerçekleştirildi. Etkinliğe sunumlarıyla; Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç Dr. Gökçen Çapar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Uzman Ece Dinsel, QSI Belgelendirme Sera Gazı Baş Doğrulayıcısı Niran Armutcu katılırken webinarın moderatörlüğünü çevre uzmanı Yağmur Eyikoçak Koç yürüttü. Uzmanlar çevre ve iklim kriziyle ilgili son bilgileri paylaştılar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

“Döngüsel Ekonomiye Geçmek Zorundayız”

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşmasının beklendiğini belirten uzmanlar, mevcut ekonomik modelin değişmek zorunda olduğuna dikkat çekiyorlar. Yetkili isimlerin ve konuyla ilgili paydaşların katıldığı webinarda doğadaki döngüsel süreçlere benzer süreçler kurulması gerektiğine; atık miktarının azaltılması, verimli kaynak kullanımı, enerji verimliliği ve farkındalığı gibi başlıklarda dikkat çekildi. Öte yandan, yasal düzenlemelerin yaygınlaştığı, sanayi ve ticarette rekabet edilebilirliğin değişmeye başladığı bildirildi. Paris Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat gibi çalışmalar kapsamında ülkemizde ekonomik dönüşümün ivedilikle hayata geçirilmesinin gerektiği kaydedildi.

Döngüsel Ekonomi Modeli

Günümüzde sanayide, tarımda ve ticarette “kullan at” modeline dayalı üretim ve tüketim biçiminin işlediğini hatırlatan uzmanlar, mevcut “doğrusal ekonomi” modelinin dönüşmek zorunda olduğunu vurguluyorlar. Üretim için ham madde kullanımından atık oluşumuna kadar olan süreçte sürekliliği ve çevrenin korunmasını odağa alan döngüsel ekonominin “Al-Yap-At” yerine “Azalt-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür” prensiplerini uyguladığı belirtiliyor. Döngüsel ekonominin 4,5 trilyon dolar küresel büyüme fırsatı sunması öngörülüyor. Bunlar arasında maliyetlerin azaltılması, hammadde fiyatlarında dalgalanmaların azalması gibi fırsatlar öne çıkıyor. Bu kapsamda ülkemizde farkındalığın artmasının, sanayi ve ticarette yeni modelin hızla yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanıyor.