İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (2019)

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA

Öncelikler

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1 İçin

 • İşletmeler

(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

Öncelik 2 İçin

 • İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
 • Meslek Yüksekokulları
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB’ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

Bütçe

Toplam Bütçe: 10.000.000 TL*

Destek Tutarı

 • Öncelik 1 İçin: Asgari -150.000 TL, Azami – 500.000 TL
 • Öncelik 2 İçin: Asgari – 25.000 TL, Azami – 500.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

*(Söz konusu tutarın 7.500.000-TL’si Öncelik 1 kapsamında, 2.500.000-TL’si Öncelik 2 kapsamında kullandırılacaktır.)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri