Skip to main content

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (2019)

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA

Öncelikler

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1 İçin

 • İşletmeler

(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

Öncelik 2 İçin

 • İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
 • Meslek Yüksekokulları
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB’ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

Bütçe

Toplam Bütçe: 10.000.000 TL*

Destek Tutarı

 • Öncelik 1 İçin: Asgari -150.000 TL, Azami – 500.000 TL
 • Öncelik 2 İçin: Asgari – 25.000 TL, Azami – 500.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

*(Söz konusu tutarın 7.500.000-TL’si Öncelik 1 kapsamında, 2.500.000-TL’si Öncelik 2 kapsamında kullandırılacaktır.)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri