KOBİ’lere Yönelik TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı

28 Kasım 2022

KOBİ’lere yönelik TechAkademi yönetim danışmanlığı programı tamamlandı. Program kapsamında 13 firmaya TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı’nda aile şirketi anayasası, ERP seçimi ve entegrasyonu, insan kaynakları konularında yönetim danışmanlık hizmeti sağlandı.

Aile şirketi anayasası kapsamında görüşmelere başlanarak, tüm ortakların, şirkette çalışan ikinci kuşakların ve ortaklar ile belirlenecek olan henüz şirkette çalışmayan ikinci kuşakların katılımları ile toplantılar organize edildi ve toplantılar yönetildi. Aile-şirket anayasası maddeleri tek tek gözden geçirildi, istişareye açılarak karara bağlandı.

ERP seçimi ve entegrasyonu kapsamında şirketteki tüm süreç sahipleri ile görüşülerek ERP için süreç gereklilikleri belirlendi. Entegrasyonların önceliklerine göre yapılması, kullanıcılara uygulamalı ve etkin eğitim verilmesi, ilgili sürecin testleri ile ERP’nin devreye alınması ile süreç tamamlanmıştır.

İnsan kaynakları kapsamında ise insan kaynakları süreçleri analiz edildi. Şirket büyüklüğü ve organizasyon yapısına göre olması gereken insan kaynakları süreçleri belirlendi. İnsan Kaynakları süreçlerine göre aksiyon planı oluşturuldu, aksiyonlar hayata geçirildi ve insan kaynakları personelinin eğitimi verilerek süreç tamamlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Altı Dynamics, Bosan, EMT, Hazırlık Koleji, Mesan, Musa Aras Enerji, Odak Ar-Ge, Optima, Osimplant, Prefi, Rasim Makina, Robust ve Z Sistem’e TechAkademi yönetim danışmanlığı programı ile 6 ay boyunca destek sağlanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr Cahit Çelik, ajansımızın ilk defa bu sene uygulamış olduğu yönetim danışmanlığı programının çıktıları firmalara çalışma ziyareti gerçekleştirilerek yerinde incelendiğini belirtti. Firmaların program sonunda kat ettiği yönetimsel ve kurumsal ilerlemelerin görüldüğü ve küresel pazarda üretim yapan, hizmet veren KOBİ’lerimizin rekabet edebilirliğine ve kurumsallaşmalarına bu programla katkı verildiğini söyledi.