KOBİ’lere Yönelik TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı

15 Mart 2023

Program kapsamında Ankara’da bulunan KOBİ’lere yönelik olarak açılan TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı’nda aile şirketi anayasası, ERP seçimi ve entegrasyonu, insan kaynakları konularından birinde yönetim danışmanlığı hizmeti sağlanması amaçlanmaktadır. Program kapsamında yönetim danışmanlığı hizmeti verilerek firmaların kurumsallaşmasına katkıyla daha verimli ve daha sistematik çalışma düzenine geçilmesi sağlanacaktır.

Sunulacak Hizmetler:

a) Aile Şirket Anayasası

 • Aile-şirket anayasası hazırlanması öncesi, tüm taraflar ile birebir görüşmelerin yapılması,

 • Aile anayasası görüşmelerine başlanması, tüm ortakların, şirkette çalışan ikinci kuşakların ve ortaklar ile belirlenecek olan henüz şirkette çalışmayan ikinci kuşakların katılımları ile toplantılar organize edilmesi ve toplantıların yönetilmesi,

 •  Aile-şirket anayasası maddelerinin tek tek gözden geçirilmesi, istişareye açılması, karara bağlanması,

 • Görüşülen maddeler içerisinde olmayan ancak ortakların çoğunluğu ile Anayasa’da olmasını istediği maddelerin istişare edilmesi, karara bağlanması,

 • Anayasanın yazılması, ortakların kontrol ve onayına sunulması,

 • Anayasanın onaylanması ve taraflara teslim edilmesi,

b) ERP Seçimi, Entegrasyonu, Optimizasyonu

 • Eğer şirkette bir ERP Programı yok ise

 • Şirketteki tüm süreç sahipleri ile görüşerek ERP için süreç gerekliliklerinin belirlenmesi,

 • Etkili bir şirket içi ERP organizasyonun yapılması

 • Alternatif ERP programlarının araştırılması

 • Alternatif ERP programlarının analizi, (ilgili süreç sahipleri ve ERP Sorumlusu kadrosu katılımları ile)

 • En uygun ERP program/larının belirlenmesi, teklifler alınması

 • En uygun ERP programına karar verilerek şirket tarafından alınması

 • ERP sağlayıcısı ve şirket ERP sorumlusunun da katılacağı toplantı/lar ile yol haritasının oluşturulması, yol haritasının yönetim onayına sunulması,

 • Yol haritasına göre çalışmaya başlanması,

 • Entegrasyonların önceliklerine göre yapılması, kullanıcılara uygulamalı ve etkin eğitim verilmesi, ilgili sürecin testleri ile ERP de devreye alınması

 • ERP süreç dokümantasyonunun yönetilmesi

 • Eğer şirkette bir ERP Programı var ise

 • Mevcuttaki ERP'nin süreçler açısından yeterliliğinin analizi

 • Yok ise eğer etkin bir ERP organizasyon yapısının oluşturulması

 • Eğer yeterli ise optimizasyon çalışmalarının başlatılması, aksiyon planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi,

 • Eğer ERP programı süreçler açısından yeterli değil ise yeni ERP seçimi ve entegrasyonu

c) İnsan Kaynakları

 • Şirkette İnsan Kaynakları Birimi Olması Durumunda

 • İnsan kaynakları süreçlerinin analizi-mevcut durum analizi

 • Şirket büyüklüğü ve organizasyon yapısına göre olması gereken insan kaynakları süreç/lerinin belirlenmesi,

 • Gerekli ise insan kaynakları personeli için seçme ve yerleştirme sürecinin olması gerektiği şekli ile yönetilmesi,

 • Olması gereken insan kaynakları süreçlerine göre aksiyon planının oluşturulması,

 • Aksiyonların hayata geçirilmesi, insan kaynakları personelinin eğitimi

 • İyileştirilmiş süreç dokümantasyonunun yönetilmesi,

 • Şirkette İnsan Kaynakları Birimi Olmaması Durumunda

 • İnsan kaynakları biriminin kurulması,

 • Şirket büyüklüğü ve organizasyon yapısının gerekliliği olan insan kaynakları süreçlerinin belirlenmesi,

 • Şirket içi/dışı ekibin oluşturulması,

 • İnsan kaynakları ekibi/nin oryantasyonu/eğitilmesi,

 • Sürçleri ile insan kaynaklarının hayata geçirilmesi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin dokümantasyonunun yönetilmesi

Başvuru Kriterleri:

Ankara İlinde bulunan KOBİ niteliğinde olan firmalar programa başvuru yapabilir. Katılım ücretsiz olup bu program için ayrılmış kontenjan 15 firmaya yönelik olacaktır. Başvurular 14 Nisan 2023 tarihine kadar alınacaktır. Firma seçimi değerlendirme sonucu gerçekleşecek, seçilen firmalara 21 Nisan 2023 tarihinde e-posta ile bildirim yapılacaktır. KOBİ’lere Yönelik TechAkademi Yönetim Danışmanlığı Programı 6 ay boyunca gerçekleşecektir.

Programa Başvuru Linki:

https://forms.gle/1suuFBvNYvzLMmsq8