Ana içeriğe atla

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı (2019)

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/YSG/YSG_KA

                   TR51/19/SGAK/SGAK_KA

                   TR51/19/SGF/SGF_KA

Öncelikler

Program altında üç eksen bulunmaktadır: Yeni Sosyal Girişim Bileşeni, Aracı Kurum Bileşeni, Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni.

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümü için çalışan ve yeni kurulmuş olan sosyal girişimlerin faaliyet gösterecekleri alanda kapasitelerinin artırılması.

Aracı Kurum Bileşeni

Öncelik 2: Sosyal girişimcilere hizmet veren üniversite, inovasyon merkezi ve kuluçka merkezi gibi aracı kurumların alandaki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni

Öncelik 3: Halihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İşletmeler (Sosyal İşletmeler)
 • Kooperatifler, Birlikler

Aracı Kurum Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Üniversiteler
 • TGB’ler
 • İşletmeler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatif ve Birlikler

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler ve Sosyal İşletmeler)
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatif ve Birlikler

Bütçe

Toplam Bütçe:          7.000.000 TL*

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000 TL
 • Azami: 400.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25 - %90
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25 - %50
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri İçin: %25 - %75

*(Söz konusu tutarın 1.500.000-TL’si yeni sosyal girişim bileşeni kapsamında, 2.500.000-TL’si aracı kurum bileşeni kapsamında, 3.000.000-TL’si sosyal girişim ve sosyal fayda odaklı işletme bileşeni kapsamında kullandırılacaktır.)

Yardım Masası

Sosyal girişimcilik konusunda proje sunacak başvuru sahipleri, proje teklifi hazırlık aşamasında teknik yardım masasından yararlanabilirler. Başvuru sahipleri teknik yardım için Ankara Kalkınma Ajansı web sitesindeki teknik yardım masası bağlantısından (https://ankarakalkinmaajansi.typeform.com/to/boKff4) görüşme talebinde bulunmalıdır. Bu bağlantı üzerinden oluşturulan teknik yardım randevularının tarih ve saatine riayet edilmesi önemlidir. Bu görüşmelerin web sitesinde belirtilen en son tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri