Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı (2022)

Başvuru için gerekli bilgi ve dökümanlar sayfanın en altında yer almaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı ile toplam 10 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir. 

Referans: TR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEP/SEDEP-KAMU

2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Odağında Sosyal Ekonomi Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken:

Birinci Önceliğe başvuracak uygun başvuru sahipleri;

- Sosyal İşletme veya Sosyal Fayda Odaklı İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/22/SEDEP-İŞ referans numaralı programı;

- Kooperatif veya İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve Vakıflar olmaları durumunda TR51/22/SEDEP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Önceliğe başvuracak uygun başvuru sahipleri;

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mahalli İdareler, Üniversiteler ve Meslek Liseleri TR51/22/SEDEP-KAMU referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

Programın Genel Amacı

Üretilen ürün ve hizmetlerde sosyal yenilik bakış açısı ile değişim odaklı, sosyal faydayı arttıran ve daha sürdürülebilir bir dünyada yaşanmasını sağlayan çözümler üretilmesiyle sosyal ekonomiye katkı sunulması

Programın Özel Amacı

Sosyal yenilik uygulamalarının kamuda ve özel sektörde yaygınlaştırılması ile Ankara'nın karşı karşıya olduğu toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması

Program Kapsamında Önceliklendirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:

Amaç 1. Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

Amaç 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

Amaç 4. Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

Amaç 8. İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

Amaç 10. Ülkelerin içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

Amaç 12. Bilinçli üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

Amaç 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

Program Öncelikleri

Öncelik 1

        Toplumsal sorunların çözümü için yenilikçi bir bakış açısı ile hizmet veren sosyal girişimler ile sosyal fayda odaklı işletmelerin önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek ürün ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelik 2

        Kamuda inovasyon temelinde, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek örgütü ve eğitim kurumlarının önceliklendirilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek sosyal yenilik uygulamalarının hayata geçirilmesi

Birinci Öncelik İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kooperatifler
 • İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve Vakıflar
 • Sosyal İşletmeler
 • Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler

İkinci Öncelik İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Mahalli İdareler
 • Üniversiteler
 • Meslek Liseleri

Programın Toplam Bütçesi: 10.000.000,00 TL

 1.Öncelik2.Öncelik  
ReferansTR51/22/SEDEP-İŞ/SEDEPTR51/22/SEDEP-KAMU
Ayrılan Kaynak (TL)4.000.000,006.000.000,00
Asgari Destek Tutarı (TL)250.000,00250.000,00
Azami Destek Tutarı (TL)750.000,00750.000,00

Ajans Destek Oranı

 -Sosyal İşletmeler
-Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler
-Kamu Kurum ve Kuruluşları,
-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
-Mahalli İdareler,
-Üniversiteler,
-Meslek Liseleri,
-Kooperatifler,
-İktisadi İşletmesi Olan Dernek ve Vakıflar  
Asgari Destek Yüzdesi%25%25
Azami Destek Yüzdesi%50%90

Süre

 • En az 6 ay
 • En fazla 18 ay

Başvuru

Program İlan Tarihi: 15/09/2022

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 26/09/2022

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 25/11/2022 Saati:23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 02/12/2022 Saati: 17:00

Teknik Yardım Masası

Başvuru sahipleri teknik yardım için bu bağlantı üzerinden teknik yardım masasından görüşme talebinde bulunabilirler.

Bilgilendirme Toplantısı Kaydı

2022 Yılı SEDEP Sıkça Sorulan Sorular - 1

2022 Yılı SEDEP Sıkça Sorulan Sorular - 2

2022 Yılı SEDEP Sıkça Sorulan Sorular - 3

Eğitim Sunumları

SEDEP_sunum.pdf

02-PCM_Sunum_MDP_Egitim.pdf

03-KAYS ve Başvuru Belgeleri_Eğitimi_SEDEP_20.10.2022.pdf