Ankara Kalkınma Ajansı Permakültür Eğitimleri

December 24, 2019
Ankara Kalkınma Ajansı Permakültür Eğitimleri

Ankara Kalkınma Ajansı Kentsel Tarımın Geliştirilmesi Programı'nın amaçları arasında yer alan kentsel tarım pratikleri konusunda kapasite arttırılması ve doğal tarımsal üretime yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi doğrultusunda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı içerisinde permakültür eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

Permakültür'e Giriş Eğitimi ve Permakültür Tasarım Sertifikası Programı olmak üzere gerçekleştirilmesi öngörülen iki ayrı eğitimin içerikleri aşağıdaki gibidir:

Permakültür'e Giriş Eğitimi

Toplam eğitim süresi: 12 saat

 • Permakültür nedir: etik ilkeleri, temel kavramlar, içeriği ve yöntemi
 • Doğanın işleyişi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele
 • Permakültürle sürdürülebilir yaşam alanları tasarımı
 • Doğal ve temiz gıda yetiştirilmesi
 • Toprağın işleyişi ve toprağı iyileştirme
 • Su, su tutma ve su hasadı
 • Temiz enerji üretimi
 • Bahçecilik, kompost gübre, doğal bitki koruma yöntemleri
 • Kent ve topluluk bahçeleri/stratejileri

Permakültür Tasarım Sertifikası Programı

Toplam eğitim süresi: 72 saat

 • Küresel çevresel değişim
 • Doğa ve canlı sistemler
 • Doğanın işleyişi
 • Dirençlilik: insan sistemleri ekosistemler ilişkisi
 • Tasarım: permakültür ve yaşam alanları tasarımı
 • Arazi seçimi
 • Arazi analizi ve planlaması
 • Toprak ve toprak işleri
 • Farklı iklimlerde permakültür
 • Ağaçlar ve işleyişleri
 • Ormanlar ve bereket
 • Su tutma
 • Doğal hayvancılık
 • Doğal yapılar
 • Temiz enerji
 • Başarılı sürdürülebilir yaşam alanları örnekleri
 • Sürdürülebilir permakültür-yaşam alanı yaratma uygulamaları

Eğitim Zamanlaması ve Yeri

Eğitim tarihleri ve saatleri gelen talepler doğrultusunda daha sonra belirlenecek olup, eğitim katılımcılarına e-posta olarak bildirilecektir.

Eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansı'nın aşağıda adresi bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11, 06460 Çankaya / ANKARA

Tel: (312) 310 03 00 | Faks: (312) 309 34 07

Başvuru

Permakültür alanına ilgi düzeyi yüksek, bu alanda eğitimler sonrasında oluşturulması planlanan Kentsel Tarım Programı Permakültür Eğitmen Havuzu'nda yer almaya istekli ve gerektiğinde eğitmen olarak eğitim faaliyetlerine katılım sağlayabilecek kişilerin 31 Ocak 2020 günü saat 17.00'a kadar elektronik talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta ve/veya telefon yolu ile eğitime katılıma yönelik teyit bildirimi gerçekleştirilecektir.